Menu

U-talent

Als je het leuk vindt om je verder te verdiepen in bètavakken, dan kun je op Het Baarnsch Lyceum extra programma’s volgen. In de onderbouw kun je kiezen voor het speerpunt Science en in de bovenbouw voor het excellentieprogramma Bèta-sterren.

Bèta-sterren
Bèta-sterren is voor leerlingen uit de bovenbouw havo/ vwo met een N-profiel waarin je extra bèta-modules volgt en steropdrachten (vrije keuze) maakt die te maken hebben met de bèta-vakken. Voorbeelden: Antibiotica gezocht, Dieranatomie, Organische Synthese, Plastic Soep, Tekenen als Escher.

U-talent
Wanneer je in het Bèta-sterrenprogramma zit, kun je in 4 vwo aangeven of je interesse hebt in het 2-jarig U-talent campusprogramma in 5 en 6 vwo. Selectie hiervoor vindt plaats door middel van een gesprek met jou op basis van je motivatiebrief en je resultaten. Ook vragen we je docenten en mentor naar jouw kwaliteiten. Ook hebben leerlingen in andere klassen de kans om eens een kijkje te nemen op de Hogeschool Utrecht of de Universiteit Utrecht door hier een één- of tweedaagse module te volgen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een masterclass te volgen.

Voor de activiteiten die georganiseerd worden door U-talent worden leerlingen vooral via de e-mail en middels posters op de hoogte gesteld. In de e-mail staat bij wie en hoe ze zich kunnen opgeven. Deze mail wordt gestuurd door U-talent-coördinator.

U-talent 2019-2020.jpg

Aanbod per leerjaar

  • Leerjaar 1: Een dag een module volgen georganiseerd door U-talent.
  • Leerjaar 2: Op school het speerpunt Science en daarnaast nog een dag een module volgen georganiseerd door U-talent.
  • Leerjaar 3: Op school het speerpunt Science en daarnaast nog twee dagen een module volgen georganiseerd door U-talent.
  • Leerjaar 4: Op school het excellentieprogramma Bèta-sterren en daarnaast nog twee dagen een module volgen georganiseerd door U-talent. Ook zijn er eventueel leuke masterclasses waar je je voor kunt opgeven.
  • Leerjaar 5: Op school het excellentieprogramma Bèta-sterren en daarnaast het campusprogramma bij U-talent. Ook zijn er  leuke masterclasses waar je je voor kunt opgeven.
  • Leerjaar 6: Op school het excellentieprogramma Bèta-sterren en daarnaast het campusprogramma bij U-talent. Ook zijn er leuke masterclasses waar je je voor kunt opgeven.

Meer weten? 
De U-talent-coördinator van onze school is mevrouw Van Oost. Voor meer informatie over U-talent: https://u-talent.nl/

Sluiten Inloggen