HBL HBL

De school vindt het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij de school. Er zijn verschillende leerlingorganisaties waar leerlingen aan mee kunnen doen. Zij stellen zich kort in deze video voor.

De leerlingenraad
De actieve leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op het terrein van onderwijs en schoolafspraken. De leerlingenraad is daarmee een belangrijke steun in de rug voor de leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad en overlegt maandelijks met de rector. Het Baarnsch Lyceum kent een leerlingenstatuut. Leerlingen maken ook deel uit van sollicitatiecommissies voor de werving van nieuwe medewerkers. 

De Seniores
De Seniores vertegenwoordigen al sinds de jaren twintig de school. Zij organiseren verschillende feestavonden, de Grandi Art en andere activiteiten. Kortom, deze leerlingen hebben een belangrijke functie in het sociale en culturele leven binnen de school.

De aulacommissie
Onze school heeft een enorme aula met een podium en buiten ligt een prachtig terrein. Veel activiteiten in de aula en daarbuiten worden daarom begeleid door de aulacommissie (of technische commissie). De aulacommissie bestaat uit leerlingen (klas 1 t/m 6) die samen de inrichting, facilitering en theatertechniek van elk evenement verzorgen. Elk(e) feest, concert en toneel- of musicaluitvoering (en dat zijn er nogal wat op onze school) wordt prachtig uitgelicht met behulp van zeer professionele apparatuur. Daarnaast zorgt de commissie voor het geluid en de inrichting. Kortom, geen geslaagd(e) feest, concert, musical, toneelstuk, voorlichtingsavond of diploma-uitreiking zonder de ondersteuning van de aulacommissie.

De GSA
De Gender and Sexuality Alliance (GSA) is een leerlingenorganisatie die zich inzet voor de acceptatie van seksuele diversiteit en genderdiversiteit op onze school. Zij organiseren activiteiten zoals Paarse Vrijdag en Pride Month. De GSA geeft ook uitleg aan leerlingen en docenten over de LHBTI+ gemeenschap en tips hoe we met elkaar de school inclusiever kunnen maken.

De Animo redactie
De Animo is de schoolkrant van Het Baarnsch Lyceum. De animo redactie bestaat uit leerlingen uit diverse leerlagen die met elkaar een aantal keer per jaar een schoolkrant maken.