HBL HBL

Bezoekadres
Het Baarnsch Lyceum
Torenlaan 83
3742 CS Baarn
035 – 541 6041

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 07:30-17:00 uur

Contact afdelingen

Algemeenhbl@hetbaarnschlyceum.nl
Personeelszakentula@hetbaarnschlyceum.nl
Financiën ouders/verzorgersdebiteuren@hetbaarnschlyceum.nl
Leerlingadministratieleerlingadm@hetbaarnschlyceum.nl
ICTictbeheer@hetbaarnschlyceum.nl
SOMtodaysom@hetbaarnschlyceum.nl
Secretariaat/bestuursecretariaat@hetbaarnschlyceum.nl

Contact docenten
De docenten kunt u bereiken via het telefoonnummer van de school of per e-mail. Het e-mailadres bestaat uit de afkorting van de docent + @hetbaarnschlyceum.nl.

Ziek-, afwezig- en betermelding of bijzonder verlof
Uw kind ziek melden? Altijd telefonisch via 035-5416041 door de ouder/verzorger.
Uw kind afwezig melden? Telefonisch via 035-5416041, per e-mail of een briefje inleveren bij de conciërges.
Uw kind beter melden? Dit kan telefonisch via 035-5416041, via een e-mail naar concierge@hetbaarnschlyceum.nl of via een betermeldbriefje. De betermeldbriefjes liggen bij de conciërges.
Wilt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind? Onder bijzonder verlof valt o.a. 25-jarig huwelijk of theorie- en/of praktijkexamen voor een rijbewijs. Aanvraag via het formulier ‘buitengewoon verlof’ met daarbij het bewijs. De aanvraag graag indienen bij de desbetreffende leerjaarcoördinator. 

Parkeren
Op het naastgelegen parkeerterrein kunt u uw auto parkeren. Er staan voor het jaar 2022-2023 6 oplaadpunten voor auto’s gepland. Bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de Open Dag en diplomering wordt een deel van de sportvelden in gebruik genomen als extra parkeerplaats.
Uw kind(eren) afzetten bij school? U kunt uw kind(eren) afzetten op het parkeerterrein naast de school. Route is aangegeven. De slagboom te allen tijde vrij houden voor de hulpdiensten. 

AVG
Functionaris voor de gegevensbescherming: dhr. A. de Vries, controlling@hetbaarnschlyceum.nl 

Adreswijziging
Ouders en verzorgers worden verzocht elke adresverandering en/of wijziging van telefoonnummers te melden aan het de leerlingadministratie van de school. Dit kan via een e-mail naar leerlingadm@hetbaarnschlyceum.nl o.v.v. naam van uw kind(eren).