HBL HBL

Bezoekadres
Het Baarnsch Lyceum
Torenlaan 83
3742 CS Baarn
035 – 541 6041

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 07:30-17:00 uur

Contact afdelingen

Algemeenhbl@hetbaarnschlyceum.nl
Personeelszakent.tular@hetbaarnschlyceum.nl
Financiën ouders/verzorgersdebiteuren@hetbaarnschlyceum.nl
Leerlingadministratieleerlingadm@hetbaarnschlyceum.nl
ICTictbeheer@hetbaarnschlyceum.nl
SOMtodaysom@hetbaarnschlyceum.nl
Secretariaat/bestuursecretariaat@hetbaarnschlyceum.nl

Contact docenten
De docenten kunt u bereiken via het telefoonnummer van de school of per e-mail. Het e-mailadres bestaat uit de voorletter.achternaam@hetbaarnschlyceum.nl.

Ziek-, afwezig- en betermelding of bijzonder verlof
Uw kind ziek of afwezig melden? Dat kan digitaal via Somtoday (zie de Infobank van het Onderwijsportaal voor een volledige “Instructie absent melden via Somtoday”)
Uw kind beter melden? Dit kan telefonisch via 035-5416041, via een e-mail naar concierge@hetbaarnschlyceum.nl of via een betermeldbriefje. De betermeldbriefjes liggen bij de conciërges.
Wilt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind? Onder bijzonder verlof valt o.a. 25-jarig huwelijk of theorie- en/of praktijkexamen voor een rijbewijs. Aanvraag via het formulier ‘buitengewoon verlof’ met daarbij het bewijs. De aanvraag graag indienen bij de desbetreffende leerjaarcoördinator. 

Parkeren
Op het naastgelegen parkeerterrein kunt u uw auto parkeren. Bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de Open Dag en diplomering wordt een deel van de sportvelden in gebruik genomen als extra parkeerplaats.
Uw kind(eren) afzetten bij school? U kunt uw kind(eren) afzetten op het parkeerterrein naast de school. Route is aangegeven. De slagboom te allen tijde vrij houden voor de hulpdiensten. 

AVG
Externe functionaris voor de gegevensbescherming:
mevr. J. Schildwacht j.schildwacht@cedgroep.nl
📞 010 – 407 1599 (CED groep)

Adreswijziging
Ouders en verzorgers worden verzocht elke adresverandering en/of wijziging van telefoonnummers te melden aan het de leerlingadministratie van de school. Dit kan via een e-mail naar leerlingadm@hetbaarnschlyceum.nl o.v.v. naam van uw kind(eren).