HBL HBL

Al meer dan 100 jaar! 

De geschiedenis van onze school is nauw verweven met de geschiedenis van Baarn. Rond 1900 ontwikkelde Baarn zich als een fraaie gemeente met enkele villawijken. Rond 1918 nam een aantal ouders in Baarn het initiatief voor de oprichting van een plaatselijk lyceum. Hun verzoek om een gemeentelijk lyceum werd om financiële redenen afgewezen. Op eigen initiatief stichtten zij op 4 april 1919 een bijzondere school op algemene grondslag, genaamd Het Baarnsch Lyceum.

Voor 70.000 gulden kochten zij villa Waldheim. Strategisch gelegen bij het station. Op 3 september 1919 ging het eerste schooljaar van start met 32 leerlingen: 23 eersteklassers, 9 tweedeklassers en 10 leraren onder leiding van rector dr. J.A. vor der Hake. Een jaar later was het leerlingenaantal al meer dan verdubbeld. Op 1 september 1920 waren er 70 leerlingen en het aantal bleef maar stijgen. Met een extra lesvleugel en een aula ging men het ruimtetekort te lijf.

In 1924 deden de eerste leerlingen examen. In datzelfde jaar startte de schoolkrant, De Animo. Twee jaar later werden de leerlingenvereniging (de BLV) en de Seniores in het leven geroepen als afvaardiging van de leerlingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd en werden de  lessen op verscheidene locaties in Baarn gegeven. Veel leerlingen namen deel aan het verzet en gaven hun leven voor onze vrijheid. Bij de ingang van onze school hangt daarom een gedenkplaat met hun namen. Overlevenden zijn nog regelmatig te gast op onze school om hun boeiende verhalen te vertellen in het kader van het project ‘Geen nummers maar namen’.

Rond 1960 groeide het aantal leerlingen uit Baarn en Soest zodanig hard dat een nieuw schoolgebouw onontbeerlijk werd. In mei 1969 werd het grotere schoolgebouw aan de Torenlaan feestelijk in gebruik genomen. De opening werd verricht door koningin Juliana. Zo’n kleine veertig jaar later knapte de school opnieuw uit zijn jasje. In juni 2008 startte daarom de bouw van een nieuw schoolgebouw op de sportvelden naast het oude gebouw.

Sinds oktober 2010 huist de school aan de Torenlaan 83. We delen ons scholencomplex met de Waldheim-mavo die ook ooit in villa Waldheim begon. In ons gebouw hebben oude waarden en historisch erfgoed ook een prominente plek gekregen. Zo zijn de Escher-zuilen en de Waldheim-pilaren terug te vinden in en rond het gebouw. Bovendien staan op de ramen van de aula alle namen van leerlingen die ooit op Het Baarnsch Lyceum hun diploma behaalden. 

Meer weten over de geschiedenis van Het Baarnsch Lyceum? Het Baarnsch Lyceum heeft tijdens het 100-jarig bestaan het boek ‘Morgenglans’ geactualiseerd en opnieuw uitgegeven. Interesse in het boek? Neem contact op met het secretariaat via hbl@hetbaarnschlyceum.nl.

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.