HBL HBL

Het Baarnsch Lyceum is een school op algemeen bijzondere grondslag. Het Baarnsch Lyceum is al sinds 1919 een zelfstandige en kleinschalig georganiseerde school. Het Baarnsch Lyceum is een ‘bijzonder neutrale’ school. Dat wil zeggen dat de school niet gebonden is aan een denominatie en het bevoegd gezag wordt gevormd door een rector-bestuurder met een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit experts met verschillende competenties. Bij vacatures vindt er een sollicitatieprocedure plaats.

Sinds 28 november 2017 is het toezicht en de uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheid op Het Baarnsch Lyceum organiek gescheiden conform het two-tiermodel. De school wordt geleid door de rector-bestuurder. De rector-bestuurder draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school. Daarnaast bestaat er een Raad van Toezicht, die toezicht op de bestuurder en het reilen en zeilen van de school houdt.

De Raad van Toezicht voert zijn functie uit op basis van diverse reglementen, waaronder: de code goed bestuur, de statuten, het reglement beheer en toezicht, het beoordelingskader bestuurder en het toezichtkader. U vindt deze reglementen op de pagina downloads. De Raad van Toezicht vervult ten aanzien van de rector/bestuurder de werkgeversrol, benoemt of ontslaat deze en stelt onder andere de begroting en het strategisch beleid vast.

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI (lidmaatschapsnummer: 2003 336)

Leden
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • mw. I. Calmes, voorzitter
  • mw. M. Keesom-Steenaart, lid
  • dhr. F. Eijsink, lid
  • dhr. W. Langeveld, lid
  • dhr. A. Makkinje (per 1 augustus 2024)
  • dhr. Z. van Hoffen (per 1 augustus 2024)

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door mw. H.C. Schothuis (managementassistent). De rector-bestuurder is eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken. De Raad van Toezicht is bereikbaar via het e-mailadres: secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl.

Statutaire naam
Stichting Het Baarnsch Lyceum
Scholengemeenschap voor VWO en HAVO
KvK-nummer 41188303

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.