HBL HBL

Zoals alle scholen kent ook onze school een medezeggenschapsraad, die bij tal van zaken door de bestuurder kan en moet worden betrokken. In de medezeggenschapsraad spreken ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers met elkaar en met de directie over de algemene gang van zaken op school. De MR krijgt regelmatig verzoeken van de rector-bestuurder om te adviseren of mee te denken over beleidsvoornemens van diverse aard. De MR heeft een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid. De MR geeft advies over de hoofdlijnen van het financieel beleid, het lesrooster, de vakantieregeling enzovoort. De instemmingsbevoegdheid van de MR geldt bij onderwerpen als de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, de veiligheid en eventuele fusieplannen. De voltallige MR bestaat uit twaalf personen, onder wie zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen: PMR, OMR en LMR. De drie leden van de OMR staan altijd open voor vragen en opmerkingen van ouders.

Samenstelling 2023-2024:

LMR
Charlotte Koops (leerling)
Ilayda Durkut (leerling)
Ceylin Öztürk (leerling)

OMR
Henriëtte Otter (ouder)
Eva van Leeuwen (ouder)
Hanneke Later-Nijland (ouder)

PMR
Antheun Janse (voorzitter)
Mark van Laanen (secretaris)
Monique van der Linden (lid)
Erica Woltjer (lid)
Kerim Karaçelik (lid)
Rosalie Geluk (lid)
Douwe Vastenburg (lid)

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.