HBL HBL

Welkom!

Instromen in klas 2 of hoger
Wij zijn een school op algemeen bijzondere grondslag, wat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing en maatschappelijke stroming. We verwachten van een leerling van onze school iedereen te respecteren zoals hij is. 

Wanneer u interesse hebt in onze school, willen we u vragen om de leerlingenadministratie een bericht te sturen via het contactformulier. U wordt dan gebeld door de betreffende conrector/leerjaarcoördinator of door de ondersteuningscoördinator en uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. 

De ondersteuningscoördinator zal vervolgens contact opnemen met de school van herkomst voor het verkrijgen van informatie over uw kind; de zogeheten warme overdracht. 

Wanneer hieruit voortvloeit dat uw kind plaatsbaar is, zullen we u een digitaal aanmeldingsformulier sturen. Na ontvangst van deze aanmelding vragen we de school van herkomst het leerlingdossier en het ingevulde overstapformulier op te sturen. 

Als de overstap definitief is, ontvangt u een plaatsingsbevestiging. De leerlingadministratie zal uw kind daarna definitief inschrijven bij ons op school en bij de school van herkomst vragen om uw kind uit te schrijven.

Toelatingseisen
Het advies van de school van herkomst is leidend voor de plaatsing van het niveau. Daarnaast moet het duidelijk zijn geworden dat we als school kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. 

Instromen in klas 2 en hoger is mogelijk mits er voldoende ruimte is binnen de klas/lesgroep. Dit is in de bovenbouw afhankelijk van het vakkenpakket dat gekozen wordt. Instromen kan aan het begin van het schooljaar. Tussentijds instromen kan alleen bij verhuizingen of in uitzonderlijke gevallen wanneer een overstap noodzakelijk wordt bevonden door alle partijen (de school van herkomst, ouders, leerling en onze school).

Indien de bovenstaande aanmeldingsprocedure afgerond is voor de meivakantie garanderen we plaatsing voor het volgende schooljaar.

Instromen vanuit buitenland
Omdat het onderwijs in het buitenland veelal anders ingericht is dan in Nederland, is het lastiger om het niveau goed te kunnen bepalen. Daardoor kan het zijn dat er extra screening zal moeten plaatsvinden door middel van toetsing.