HBL HBL

Het Baarnsch Lyceum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze school aftrekbaar en is het mogelijk geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Zie voor meer informatie de toelichting van de Belastingdienst en de link naar de overeenkomst van de Belastingdienst.

In het kader van de ANBI-status maken wij de volgende gegevens via deze website openbaar.

Naam
Stichting Het Baarnsch Lyceum, gevestigd te Baarn.

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de stichting is 003046941.

Contactgegevens
Bezoek en postadres: Torenlaan 83, 3741 CS Baarn
Telefoon: 035-5416041
Website: www.hetbaarnschlyceum.nl
E-mail: hbl@hetbaarnschlyceum.nl

Doelstelling
Het Baarnsch Lyceum is een algemeen bijzondere school voor voortgezet onderwijs. De school onderscheidt zichzelf door een eigen koers en kleinschaligheid. Medewerkers van Het Baarnsch Lyceum werken vanuit de relatie. De relatie tussen leerling en medewerker is voorwaardelijk voor elke vorm van leren. Het Baarnsch Lyceum koestert haar karakter: een enigszins ‘eigenwijze éénpitter’ (één zelfstandige school onder één bestuur) met als kernwaarden ondernemerschap, maatwerk en verbondenheid.

Strategisch Beleidsplan
Het Strategisch Beleidsplan van Het Baarnsch Lyceum is beschikbaar via deze link.

Onze school wordt enerzijds bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, anderzijds is de school aangewezen op gelden van derden (waaronder ouders/verzorgers) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor hebben wij een vrijwillige bijdrage van ouders nodig en zoeken wij extra middelen d.m.v. subsidieaanvragen, extra bijdragen van derden, projectgelden van andere instanties etc.

Samenstelling Raad van Toezicht en het beloningsbeleid
De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u op onze website. De Raad van Toezicht van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid zoals ook vastgelegd in de cao VO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris, maar slecht een kleine onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Een actueel verslag van activiteiten van de instelling
Onze stichting maakt jaarlijks een jaarverslag w.o. een jaarrekening. Alle activiteiten die de school organiseert staan in de jaarkalender die per schooljaar wordt samengesteld.

Meer informatie
Ouders/verzorgers kunnen meer informatie vragen via hbl@hetbaarnschlyceum.nl.