Snel naar
Inhoud

Geslaagden, van harte
gefeliciteerd!

Diplomauitreiking havo: woensdag 6 juli
Diplomauitreiking vwo: donderdag 7 juli

Nieuws

Schoolboekeninfo 2016-2017

Inleveren van de schoolboeken op 29 juni.
Voor het nieuwe schooljaar kun je de boeken ophalen op 8 juli (nieuwe 1e klassen op 6 juli). Alle informatie vind je 
hier.

Agenda

Aanmelden

Klik hier om aanmeldingsformulieren op te vragen voor klas 1 of hoger.

Belangrijke links