HBL HBL

Wil je stage komen lopen op ons HAVO/VWO/Gymnasium Lyceum? Hier vind je meer informatie.
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar de schoolopleider Erica Woltjer: e.woltjer@hetbaarnschlyceum.nl

Het Baarnsch Lyceum maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool (AOS), een
samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht (HU), de Universiteit Utrecht (UU) en de
Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en een heel aantal scholen. Doel is om studenten een goede
stageplaats te bieden om het vak van docent te leren. We vinden het als school belangrijk om goede
collega’s op te leiden en bieden daarom een ruime hoeveelheid stageplaatsen aan.

Op HBL ben je verzekerd van goede begeleiding door een getrainde docent; je
werkplekbegeleider. We bieden wekelijks intervisie met alle studenten, zodat je met en van
elkaar leert op je stageschool. Vanuit de HU is er elke week een instituutsopleider aanwezig om je te
ondersteunen bij je stage. Daarnaast werken er twee docenten als schoolopleider.
Op Het Baarnsch Lyceum is er voor studenten veel mogelijk, zolang je zelf het initiatief neemt. We
stimuleren het kijken in lessen van zoveel mogelijk docenten. Er zijn mogelijkheden om lessen op
video op te nemen (uitsluitend voor gebruik in de opleiding).

Volg je een opleiding aan de HU, de UU of de HKU, dan kun je je via je opleidingsinstituut aanmelden
voor een stage op HBL. Je kunt ook direct een mail sturen naar e.woltjer@hetbaarnschlyceum.nl.
Volg je een opleiding op een ander instituut, neem dan contact op met de schoolopleider of
stuur een mail naar het algemene adres van de school. We gaan dan voor je op zoek naar een
stageplaats!