HBL HBL

Op Het Baarnsch Lyceum hebben leerlingen al snel de gelegenheid te ontdekken waar zijn/haar interesses liggen. Daarom maken leerlingen voordat zij naar klas 2 gaan, een keuze uit één van de vier speerpunten: Internationalisering, Science, Kunst en Sport en Bewegen. In klas 2 krijgen de leerlingen twee uur per week les in het gekozen speerpunt. Aan het eind van klas 2 kiezen de leerlingen een nieuw speerpunt voor klas 3. Dat kan hetzelfde zijn, maar de leerling mag ook een nieuw speerpunt kiezen. 

Hieronder een korte beschrijving van de vier speerpunten: 

Speerpunt Sport
Dit programma is speciaal bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in extra sport en bewegen en die meer willen weten over de achtergronden hiervan. De leerlingen maken kennis met verschillende trendsporten en gaat dieper in op de klassieke sporten. Leerlingen ontwikkelen, organiseren en geven leiding op microniveau aan medeleerlingen. In de speerpunt-sportlessen komen de leerlingen op een hoger niveau dan in de reguliere lessen. Onderstaande vaardigheden/competenties worden geleerd bij speerpunt Sport:

 • samenwerken
 • hulpverlenen
 • spelontwikkeling
 • organiseren van lessituaties
 • leiding/lesgeven
 • brede sportontwikkeling door uitgebreid sportaanbod

Dit speerpunt is een goede aanloop naar het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) dat je in de bovenbouw kan kiezen.

In de lessen wordt dieper ingegaan op activiteiten als voetbal, basketbal, softbal, volleybal, handbal, unihockey, rugby, judo, turnen en atletiek. Ook onderwerpen als gezondheid, trainingsleer, spelregels en ‘scheidsrechteren’ komen aan bod. Veel lessen worden op school gegeven in onze eigen uitgebreide sportaccommodatie. Daarnaast zijn er verschillende externe clinics, maar ook binnen de school, onder leiding van gespecialiseerde instructeurs, vinden deze plaats. Meedoen aan toernooien met andere scholen kan ook een onderdeel zijn van het programma.

Speerpunt Science
Bij het speerpunt Science maken de leerlingen kennis met verschillende toepassingen van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook biologie en aardrijkskunde). Daarnaast werken de leerlingen aan een wetenschappelijke manier van denken: kritisch, oplossingsgericht en met gevoel voor oorzaak en gevolg. De volgende onderdelen worden doorlopen:

 • Leren hoe je dingen moet bouwen: spaghettibruggen, robots of een eigen escape-room.
 • Hoe zit de natuur om je heen in elkaar zit: biobrandstof maken, micro-organismen of ijstijden.
 • Kennismaken met programmeren en informatica.
 • Het oplossen van cryptogrammen en logische vraagstukken.

Bij dit speerpunt leren de leerlingen informatie verwerken op een wetenschappelijke manier. Daarnaast kunnen de leerlingen in de bovenbouw verder met het programma bèta-sterren, informatica of NLT (Natuur Leven Techniek).

Speerpunt Kunst
Speerpunt Kunst is een geweldige ontdekkingsreis langs verschillende kunstdisciplines. Onze kernwaarden zijn leren met je hoofd, hart en handen. De leerling die voor Speerpunt Kunst kiest krijgt een totale ervaring van kunst: voelen, zien, denken en maken. Leerlingen worden onder andere geïnspireerd door uitvoerende kunstenaars die de school binnen komen. Leerlingen krijgen als groep en als individu praktijkopdrachten waarbij de verbeelding centraal staat. We werken vanuit een thema, bijvoorbeeld “het Rembrandt-jaar”, om de actualiteit te kunnen gebruiken. Kortom, een superleuk jaar waarin leerlingen de ruimte krijgen om dingen te kunnen doen, en waarin het thema je richting geeft. Talenten ontdekken, want iedereen is een maker.

Er zijn verschillende onderdelen tijdens het speerpunt. We hebben een carrousel van verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, muziek, theater, mode en design. Natuurlijk komen ook de nieuwe media aan bod, zoals werken met film, fotografie en digitale middelen.

Na het volgen van dit speerpunt zijn de leerlingen ontwikkeld op vele manieren. Zij hebben kennisgemaakt met verschillende technieken en kunststromingen. Leerlingen hebben zowel tweedimensionaal als driedimensionaal werk gemaakt, zowel beeld als geluid. Ook zijn er verschillende voorstellingen bezocht.

Speerpunt Internationalisering
Bij het speerpunt internationalisering maken leerlingen kennis met verschillende talen en culturen. Zij doen internationale ervaring op en leren over grenzen heen te kijken. De leerling krijgt verschillende onderdelen: 

 • Kennismakingslessen in verschillende talen, zoals Chinees, Arabisch, Turks en Italiaans.
 • Op uitwisseling naar een Europees buurland, zoals Engeland, Duitsland, België en Frankrijk.
 • Leerlingen doen mee aan het project ‘Cross Your Borders’. Tijdens dit project ontrafel je grote wereldproblemen.
 • Het onderzoeken hoe ‘Europa’ in elkaar zit: wat betekent het een land in Europa te zijn en lid van Europese Unie te zijn?

Met dit speerpunt ‘verleg je je grenzen’ en ga je op weg om een echte wereldburger te worden. 

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.