HBL HBL

Het Baarnsch Lyceum gaat primair uit van de cao voortgezet onderwijs. De volledige tekst van de recente cao VO is hier te vinden. Uniek aan ons beleid is dat er in overleg met medewerkers veel maatwerk mogelijk is, net zoals dat ook aan leerlingen wordt geboden. Wij geloven dat veel zaken zich niet lenen voor reglementen, omdat de behoeftes en mogelijkheden te divers zijn. We kijken met de persoon samen naar een goede balans tussen de diverse belangen, het is geven en nemen. 

Een aantal kenmerken van Het Baarnsch Lyceum als werkgever: 

 • Medewerkers werken in een prachtige omgeving met een mooi gebouw. Het Baarnsch Lyceum is een relatief compacte school met een prettige sfeer. 
 • Medewerkers beschikken over een eigen laptop.
 • Voor medewerkers is veel maatwerk in overleg met de schoolleiding mogelijk.
 • Er is een reëel taakbeleid voor OP en OOP. Pauzes voor OOP worden doorbetaald.
 • Bij avondactiviteiten kunnen medewerkers op school blijven eten.
 • Er wordt veel geïnvesteerd in professionalisering, € 600 uit de cao vo is slechts uitgangspunt.
 • Er is veel ruimte om te innoveren, te ondernemen, te exploreren: er kan veel.
 • Vergader-arme school.
 • Levensfasebewust personeelsbeleid, o.a. HBL-variant generatiepact.
 • Het Baarnsch Lyceum heeft als werkgever voor de medewerkers een collectieve verzekering afgesloten bij Loyalis voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bestaat jezelf bij te verzekeren met een volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 • Het Baarnsch Lyceum biedt werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan “Het Fietsplan”. 
 • Medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor het woon-werkverkeer conform de cao vo. Daarnaast kunnen medewerkers soms reiskosten declareren wanneer zij in opdracht van de school kilometers maken. 
 • Voor de OOP-schalen 3-7 geldt een structurele HBL-toeslag boven de cao-vo.