HBL HBL

De school biedt leerlingen de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in een moderne Europese taal. Zij kunnen een internationaal erkend taalcertificaat behalen, op diverse volgens Europees referentiekader vastgestelde niveaus: Cambridge voor Engels, Delf voor Frans, Goethe voor Duits en Dele voor Spaans. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen het examenvak Spaans kiezen.

Ander nieuws

Sport Interlyceale 2023

Vrijdag 29 september a.s. is het weer zover: de Sport Interlyceale!

Lees meer

Strategisch Beleidsplan 2022-2026

Het Baarnsch Lyceum heeft voor de jaren 2022 - 2026 een strategisch beleidsplan opgesteld in samenspraak met medewerkers, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externe partijen.

Lees meer

Vakantie en belangrijke data 2023-2024

Vakantie- en feestdagen overzicht voor schooljaar 2023-2024

Lees meer