Menu

Vor Der Hake fonds

Het Vor der Hake fonds heeft als doel het financieel ondersteunen van minder draagkrachtige leerlingen van onze school. Het fonds is genoemd naar de eerste rector tevens oprichter van Het Baarnsch Lyceum, dr. J.A. Vor der Hake.

Aan het in 1944 opgerichte fonds ligt de gedachte ten grondslag dat financiële problemen nooit een beletsel mogen vormen voor het volgen van onderwijs.

Het fonds wordt beheerd door een bestuur waarvan de huidige rector voorzitter is. Het fonds wordt jaarlijks aangevuld met bijdragen van onder meer oud-leerlingen.

Het fonds leeft voornamelijk van giften van oud-leerlingen. Bijdragen zijn bijzonder welkom, om minder draagkrachtige leerlingen ook in de toekomst te kunnen ondersteunen. Een eventuele bijdrage kunt u storten op rekening  NL96 ABNA 0438 2066 14 t.n.v. Stichting dr. J.A. Vor der Hake Fonds. 

Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. H. van Ommen, rector-bestuurder
  • mevr. H. Dijkwel
  • dhr. R. Groen
  • mevr. T. Heringa - van Ree
  • mevr. M. Broeksz 

Aanvraag

Indien u een beroep op het fonds wilt doen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Vor Der Hake

Sluiten Inloggen