Menu

Vor Der Hake fonds

Het Vor der Hake fonds heeft als doel het financieel ondersteunen van minder draagkrachtige leerlingen van onze school. Op 7 februari 1948, bij het afscheid van dr. J.A. vor der Hake, werd door hemzelf een steunfonds in het leven geroepen. Financiële middelen mochten geen beletsel zijn voor het volgen van onderwijs aan Het Baarnsch Lyceum. Het startkapitaal bedroeg hfl. 4.000.

Het fonds wordt gevoed door oud-leerlingen en het rendement op het vermogen. Bijdragen zijn bijzonder welkom, om minder draagkrachtige leerlingen ook in de toekomst te kunnen ondersteunen. Een bijdrage kunt u via het volgende formulier doneren. 

Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. H. van Ommen, rector-bestuurder
  • dhr. H. Vroon, penningmeester
  • mevr. H. Dijkwel
  • mevr. T. Heringa - van Ree
  • mevr. M. Broeksz 

Samenstelling bestuur en het beloningsbeleid

De samenstelling van de leden vindt u op onze website onder het kopje ‘Algemeen’ en vervolgens ‘Vor Der Hake fonds’. De leden van het fonds ontvangen geen salaris. Er worden alleen eventuele onkosten van het bestuur vergoed. Er is geen personeel in dienst. 

RSIN

Het RSIN van Het Vor Der Hake fonds is 815555295.

Aanvraag

Indien u een beroep op het fonds wilt doen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Vor Der Hake

Sluiten Inloggen