Menu

Overlijden Koen van Keulen

Beste ouders en leerlingen van Het Baarnsch Lyceum,

Dagen hebben we tussen hoop en vrees geleefd. Iedereen hoopte vurig dat Koen nog in leven zou zijn. Vandaag is bekend geworden dat Koen niet meer leeft. Waar we niet aan wilden denken, is werkelijkheid geworden. Onze harten krimpen van pijn en verdriet. We denken aan Koens ouders, die hun kind hebben verloren, we denken aan zijn familie, we denken aan zijn vrienden die nog bij hem waren die avond. We denken ook aan elkaar, aan de pijn die het doet iemand te verliezen. En we denken aan Koen, een leuke vent van 17, die nog geen drie weken geleden vrolijk op het podium danste bij de diploma-uitreiking.

Er blijft ons niets anders over dan om elkaar heen te gaan staan, de naasten van Koen te troosten en het verdriet met elkaar te delen. 

Donderdag 26 juli aanstaande, van 15 tot 17 uur is er gelegenheid voor degenen die er behoefte aan hebben, op school samen te komen om met elkaar het verdriet te delen. Leden van ons zorgteam en de GGD zullen aanwezig zijn.

Aan het begin van het schooljaar zal er, in overleg met de ouders en broer van Koen, voor leerlingen en medewerkers een officiële bijeenkomst zijn, waaraan iedereen deel kan nemen. Samen zullen we dan bij het leven van Koen stilstaan en afscheid van hem nemen. Iedereen zal daarover tijdig worden geïnformeerd.

Henk van Ommen

Noot voor de pers: Het samenzijn in het schoolgebouw is voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school en heeft een intiem en besloten karakter. Aan de media doen wij de dringende oproep dit te respecteren en gepaste afstand en terughoudendheid in acht te nemen.

Sluiten Inloggen