Menu

Denken aan Koen van Keulen

De vakantie nadert zijn einde, een vakantie met een rouwrand: onze leerling Koen van Keulen (17) uit VWO 6 is door een noodlottig ongeval in Italië om het leven gekomen: een ontzettende slag voor de ouders en broer van Koen, en ook voor zijn beste vrienden. De start van het jaar zal veel leerlingen en medewerkers onder deze omstandigheden niet makkelijk vallen. Dat we aan het begin van ons eeuwfeest staan, zorgt voor verdere tegenstrijdige gevoelens. 

In overleg met de ouders van Koen hebben we afgesproken dat het in de geest van Koen zou zijn om de lustrumactiviteiten door te laten gaan. Deze vinden donderdag 30 en vrijdag 31 augustus plaats. Er zal geen feestelijke opening van het lustrum en presentatie van het nieuwe logo zijn. Deze zullen op een later moment plaats vinden. Tijdens de activiteiten zal worden stilgestaan bij Koen.

Deze dagen zijn we in samenspraak met een groep leerlingen bezig de herdenkingsbijeenkomst voor te bereiden. Deze vindt plaats op dinsdag 28 augustus van 15 tot 16 uur. Het gaat om een besloten bijeenkomst voor alle medewerkers en voor leerlingen die er graag bij willen zijn: iedereen is welkom. We kunnen ons voorstellen dat ouders, die daar behoefte aan hebben, tegen 16.30 aansluiten bij de door leerlingen georganiseerde stille tocht naar het centrum van Baarn: dit met het oog op de capaciteit van onze aula. Deze tocht start voor de hoofdingang van onze school.

Donderdag 30 augustus beginnen we, anders dan in de planning staat, om 8.15 met een dubbel mentoruur. Daarbij heeft iedere mentor gelegenheid om in een kringgesprek met zijn of haar leerlingen over het overlijden van Koen te praten.

De komende weken zal er een hoekje in de school zijn waar leerlingen in stilte aan Koen kunnen denken en hun gevoelens kunnen opschrijven. Samen met de leerlingen denken we de komende weken na over een blijvende herinnering aan Koen.

Noot voor de pers: Het samenzijn in het schoolgebouw is voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school en heeft een intiem en besloten karakter. Aan de media doen wij de dringende oproep dit te respecteren en gepaste afstand en terughoudendheid in acht te nemen.

Sluiten Inloggen