Menu

Lestijden en vakantie

Lestijden

Lesuur 1 08:15 - 09:05
Lesuur 2 09:05 - 09:55
Pauze 09:55 - 10:15
Lesuur 3 10:15 - 11:05
Lesuur 4 11:05 - 11:55
Pauze 11:55 - 12:25
Lesuur 5 12:25 - 13:15
Lesuur 6 13:15 - 14:05
Pauze 14:05 - 14:15
Lesuur 7 14:15 - 15:05
Lesuur 8 15:05 - 15:55
Lesuur 9 15:55 - 16:45


Toetsweken 2020-2021

Toetsweek 1 alle leerjaren behalve examenklassen: 16 november 2020 t/m 20 november 2020
Toetsweek 1 examenklassen: 16 november 2020 t/m 25 november 2020
Toetsweek 2 alle leerjaren behalve examenklas: 8 maart t/m 12 maart 2021
Toetsweek 2 examenklas toetsen en mondelingen: 4 maart t/m 23 maart 2021
Toetsweek 3 havo 4 en vwo 5: 14 juni t/m 18 juni 2021
Toetsweek 4 alle leerjaren behalve examenklas/ havo 4 en vwo 5 herkansingen SE's: 30 juni t/m 6 juli 2021  

Kijk- en Luistertoetsen Duits, Engels, Frans en Spaans
Havo
Frans: maandag 25 januari 2021
Duits: vrijdag 29 januari 2021
Engels: maandag 1 februari 2021
Vwo
Engels: woensdag 27 januari 2021
Frans: donderdag 28 januari 2021
Duits: woensdag 3 februari 2021
Havo/vwo
Spaans (digitaal): week van 25 t/m 29 januari 2021 en week van 1 t/m 5 februari 2021

Centraal Examen 2021

  • Centraal Examen tijdvak 1: 17 mei  t/m 1 juni 2021

  • Uitslag Centraal Examen tijdvak 1: 10 juni 2021

  • Centraal Examen tijdvak 2: 14 t/m 25 juni 2021

  • Uitslag Centraal Examen tijdvak 2: 2 juli 2021

  • Centraal Examen tijdvak 3: 6 t/m 9 juli 2021

  • Uitslag Centraal Examen tijdvak 3: 15 juli 2021

Diplomering 

I.v.m. de wijzingen van het centraal examen is de datum van de diplomering nog niet definitief. We informeren zo spoedig mogelijk. 

Vakantie en feestdagen 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie:  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedagen: 26 oktober 2020 en 19 februari 2021

Extra verlof
Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof.

Sluiten Inloggen