Menu

Lestijden en vakantie

Lestijden

Lesuur 1 8:15-8:55
Lesuur 2: 8:55-9:35
Lesuur 3: 9:35-10:15
Pauze 10:15 - 10:35
Lesuur 4: 10:35-11:15
Lesuur 5: 11:15-11:55
Pauze 11:55 - 12:25
Lesuur 6: 12:25-13:05
Lesuur 7: 13:05-13:45
Pauze 13:45 - 14:00
Lesuur 8: 14:00-14:40
Lesuur 9: 14:40-15:20
Lesuur 10: 15:20- 16:00

Toetsweken 2020-2021

Toetsweek 1 alle leerjaren behalve examenklassen: 16 november 2020 t/m 20 november 2020
Toetsweek 1 examenklassen: 16 november 2020 t/m 25 november 2020
Toetsweek 2 alle leerjaren behalve examenklas: 8 maart t/m 12 maart 2021
Toetsweek 2 examenklas toetsen en mondelingen: 8 maart t/m 23 maart 2021
Toetsweek 3 havo 4 en vwo 5: 14 juni t/m 18 juni 2021
Toetsweek 4 alle leerjaren behalve examenklas/ havo 4 en vwo 5 herkansingen SE's: 30 juni t/m 6 juli 2021  

Kijk- en Luistertoetsen Duits, Engels, Frans en Spaans
Havo
Frans: maandag 25 januari 2021
Duits: vrijdag 29 januari 2021
Engels: maandag 1 februari 2021
Vwo
Engels: woensdag 27 januari 2021
Frans: donderdag 28 januari 2021
Duits: woensdag 3 februari 2021
Havo/vwo
Spaans (digitaal): week van 25 t/m 29 januari 2021 en week van 1 t/m 5 februari 2021

Diplomering 

Diplomering havo: 7 juli 2021
Diplomering vwo: 8 juli 2021

Vakantie en feestdagen 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie:  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedagen: 26 oktober 2020 en 19 februari 2021

Extra verlof
Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof.

Sluiten Inloggen