Menu

Leerlingorganisaties

De leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep leerlingen die jou vertegenwoordigt. Wij hebben een stem in het bestuur van de school en we hebben regelmatig overleg met de rector. Bij ons kun je terecht met al je ideeën of klachten. Een andere taak van de leerlingenraad is het meebeslissen bij de invulling van vacatures voor docenten. Een van ons zit daarom in de sollicitatiecommissie. De stem van de vertegenwoordiger van de leerlingenraad is even belangrijk als de stem van alle andere leden van de commissie.

Daarnaast zitten drie leden van ons ook in de medezeggenschapsraad van de school. Zij vormen samen de zogenaamde Leerlinggeleding MedezeggenschapsRaad (LMR). In de medezeggenschapsraad zitten ook ouders en leraren. De drie LMR-leden vergaderen eens per maand met de voltallige medezeggenschapsraad en de schoolleiding over het beleid van de school. Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de leerlingenraad en de leden van de LMR. Je kunt je verkiesbaar stellen en zelf kiezen.

De leerlingenraad voor het jaar 2022-2023 bestaat uit:

 • LR: 
  Madina Shinwari
  Ilayda Durkut
  Ceylin Özturk
  Jelmer Nordkamp
  Lauren van der Kuil
  Charlotte Koops 
  Fleur Oudejans
  George Gentis
  Roos Jonkhout

 • LMR:
  Charlotte Koops 
  Ceylin Özturk
  Ilayda Durkut

Heb je ideeën of klachten? We zijn bereikbaar via leerlingenraad@hetbaarnschlyceum.nl

De Seniores
De Seniores organiseren verschillende feestavonden, de Grandi Art en andere activiteiten. Kortom, zij hebben een belangrijke functie in het sociale en culturele leven binnen de school. 

Seniores 2021 – 2022: 

 • Naniek Couperus
 • Guus Parinussa
 • Meijne Bölger
 • Lauren van Schaik
 • Mees Vlasman
 • Suus van Harmelen
 • Gwendolyn Evers
 • Merijn Hulleman

De aulacommissie
Onze school heeft een enorme aula met een podium. Elke activiteit in de aula wordt daarom begeleid door de aulacommissie (of technische commissie). De aulacommissie bestaat uit leerlingen (van klas 1 t/m 6) die samen zorgen dat apparatuur en inrichting in orde zijn. Elk feest, elk concert en elke toneel-of musicaluitvoering (en dat zijn er nogal wat op onze school) wordt prachtig uitgelicht met behulp van zeer professionele apparatuur. Daarnaast zorgt de commissie voor het geluid en de inrichting. Kortom, geen geslaagd feest, concert, musical, toneelstuk of voorlichtingsavond zonder de ondersteuning van de aulacommissie. Voor het schooljaar 2022 - 2023 bestaat de aulacommissie uit:

 • Olivier Backus
 • Nickolas Barris
 • Vasilis Nieuwland
 • Luuk Klinkenberg
 • Jennah Verspuij
 • Reinout Weeink
 • Rahul Mishra
 • Willem van Hilten 

De aulacommissie wordt aangestuurd door dhr. V. (Vincent) Calis, cal@hetbaarnschlyceum.nl 

Gay Straight Alliance
Elke onderdrukking veroorzaakt oorlog. Niemand wil onderdrukt worden door een ander. Niemand wil minder waard zijn dan een ander. Dat mensen van elkaar verschillen is juist mooi en moeten we accepteren. Iedereen is anders en dat is goed. Gelijkheid is niet haalbaar, gelijkwaardigheid is dat wel. Ieders leven is evenveel waard.

Heteroseksualiteit is de norm in onze maatschappij. Verschil je van deze norm dan word je vaak behandeld als een ‘minder’ mens. Je hebt een ‘mindere’ seksualiteit die zogenaamd onnatuurlijk is. Homoseksualiteit bestaat echter al zolang de mens op aarde rondloopt. Er is bewijs van homoseksualiteit in allerlei oude beschavingen. In het Egypte van 3300 voor Christus en bij de oude Grieken keek niemand op van homoseksualiteit. Onze moderne samenleving is gefundeerd op veel principes uit de Griekse samenleving. Waarom hebben wij niet de tolerantie, acceptatie en openheid voor homoseksualiteit van de oude Grieken overgenomen? Homoseksualiteit is van alle tijden en van alle culturen.

De Gay Straight Alliance op Het Baarnsch Lyceum is een leerlingenorganisatie die zich inzet voor acceptatie van seksuele diversiteit op onze school. Volgens de statistieken behoort 1 op de 10 jongeren in Nederland tot de LHBT-groep. (Lesbisch Homo- Biseksueel Transgender) Dat betekent dat er op onze school 100 leerlingen zijn met een andere dan de meest voorkomende seksuele geaardheid. Deze leerlingen moeten zich, net als alle andere leerlingen van het Het Baarnsch Lyceum, veilig voelen op school. Of ze nou homo, hetero, lesbo, bi of ‘in dubio’ zijn. Kijk voor meer informatie op www.gaystraightalliance.nl

Kom naar ons toe! Heb je problemen op school? Zit je met vragen? En zou je die met iemand willen delen? Heb je een tip voor ons? Wil je ons graag helpen? Wij zijn altijd bereikbaar via gsa@hetbaarnschlyceum.nl. Kijk ook eens op www.gaystraightalliance.nl. Je zou zowel ons kunnen mailen als onze begeleidende docent, meneer Mreijen via mre@hetbaarschlyceum.nl. Alle gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk!

De Animo redactie
De Animo is de schoolkrant van Het Baarnsch Lyceum. Op dit moment is de schoolkrantredactie druk bezig met het vernieuwen van de Animo. De schoolkrant krijgt een nieuwe website en een nieuw jasje. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen die plaats willen nemen in de redactie. Daarnaast zijn ook losse inzendingen altijd zeer welkom.

Heb je leuke verhalen over leraren, activiteiten binnen en buiten de school? Kun je mooi fotograferen of tekenen? Weet je een leuke schoolroddel of heb je een leuke cartoon? Heb je ideeën over de nieuwe Animo of wil je meewerken? Stuur je bijdrage naar de redactie via animo@hetbaarnschlyceum.nl.   

Binnenkort komt er meer informatie over de vernieuwde Animo. Houd ons in de gaten!

Sluiten Inloggen