Menu

Historie

De geschiedenis van onze school is nauw verweven met de geschiedenis van Baarn. Rond 1900 ontwikkelde Baarn zich als een fraaie gemeente met enkele villawijken. Rond 1918 nam een aantal ouders in Baarn het initiatief voor de oprichting van een plaatselijk lyceum. Hun verzoek om een gemeentelijk lyceum werd om financiële redenen afgewezen. Op eigen initiatief stichtten zij op 4 april 1919 een bijzondere school op algemene grondslag, genaamd Het Baarnsch Lyceum.

Voor 70.000 gulden kochten zij villa Waldheim. Strategisch gelegen bij het station. Op 3 september 1919 ging het eerste schooljaar van start met 32 leerlingen: 23 eersteklassers, 9 tweedeklassers en 10 leraren onder leiding van rector dr. J.A. vor der Hake. Een jaar later was het leerlingenaantal al meer dan verdubbeld. Op 1 september 1920 waren er 70 leerlingen en het aantal bleef maar stijgen. Met een extra lesvleugel en een aula ging men het ruimtetekort te lijf.

In 1924 deden de eerste leerlingen examen. In datzelfde jaar startte de schoolkrant, De Animo. Twee jaar later werden de leerlingenvereniging (de BLV) en de Seniores in het leven geroepen als afvaardiging van de leerlingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd en werden de  lessen op verscheidene locaties in Baarn gegeven. Veel leerlingen namen deel aan het verzet en gaven hun leven voor onze vrijheid. Bij de ingang van onze school hangt daarom een gedenkplaat met hun namen. Overlevenden zijn nog regelmatig te gast op onze school om hun boeiende verhalen te vertellen in het kader van het project ‘Geen nummers maar namen’.

Rond 1960 groeide het aantal leerlingen uit Baarn en Soest zodanig hard dat een nieuw schoolgebouw onontbeerlijk werd. In mei 1969 werd het grotere schoolgebouw aan de Torenlaan feestelijk in gebruik genomen. De opening werd verricht door koningin Juliana. Zo’n kleine veertig jaar later knapte de school opnieuw uit zijn jasje. In juni 2008 startte daarom de bouw van een nieuw schoolgebouw op de sportvelden naast het oude gebouw.

Sinds oktober 2010 huist de school aan de Torenlaan 83. We delen ons scholencomplex met de Waldheim-mavo die ook ooit in villa Waldheim begon. Ons schoolgebouw is modern en voorzien van prachtige faciliteiten: Moderne ict-voorzieningen, ruime lichte lokalen en zeer uitgebreide sportvoorzieningen bieden een prettig lesklimaat. In ons gebouw hebben oude waarden en historisch erfgoed ook een prominente plek gekregen. Zo zijn de Escher-zuilen en de Waldheim-pilaren terug te vinden in en rond het gebouw. Bovendien staan op de ramen van de aula alle namen van leerlingen die ooit op Het Baarnsch Lyceum hun diploma behaalden. Het Baarnsch Lyceum is bijzonder trots op het gebouw dat op 25 oktober 2011 door oud-leerling Hare Majesteit koningin Beatrix met de onthulling van de plaquette bij de Kom van Oranje werd geopend.

Wij van het Baarnsch Lyceum!
-Ingezonden stukje ter gelegenheid van 100 jaar Baarnsch Lyceum-

Wie, zoals ik, in 1949 voor de eerste keer de deftige villa aan de Stationsweg in Baarn – ingang van de school – binnen ging, was toch een beetje gespannen. In vergelijking met een kleinschalige lagere school was het toenmalige gebouw van het Baarnsch Lyceum groot en imposant. De lange gangen van het hoofdgebouw en de brede trappen naar de eerste verdieping maakten indruk.

Het (toen) nog slechts 30-jarige lyceum telde leerlingen uit de wijde omstreek. Ik kwam uit Bilthoven, maar er kwamen ook veel kinderen uit plaatsen als Soest Hilversum, Laren en Blaricum. De school ontleende zijn uitstekende reputatie aan de rector van weleer, de heer Dr J.A. Vor der Hake,  met zijn staf van academisch gevormde leerkrachten.  Het was onmiskenbaar een school van ‘law and order’. Voor ons was de conciërge een gezaghebbende figuur: met  meneer Smit viel niet te spotten. Hij bewaakte de enige ingang tot de school. Wie zonder geldige reden te laat kwam, moest de volgende dag een uur eerder komen. Van hem kwam ook de destijds veel geciteerde mondelinge mededeling in de klaslokalen: “de rector en ik hebben besloten…enz.” .

De weinige leerkrachten die toen al een auto hadden, mochten die niet op het schoolterrein parkeren. Die voertuigen hoorden er volgens de rector niet thuis. Met je bescheiden zakgeld kon je aan de overkant van de school een snoepje kopen. De uitbater van de snoepkiosk werd (om onduidelijke redenen) Klaas Pik genoemd. Als eersteklassertje van de jongensklas 1C werd je snel geleerd dat er een belangrijke fatsoensregel op de school bestond: als de rector door de gangen loopt, wijken de leerlingen. De rector was het ultieme gezag. Weinigen had in die tijd moeite met dit soort duidelijke regels. De sfeer op school was absoluut niet beknellend; nee – integendeel – zelfs heel gemoedelijk. Niemand vond het raar, dat leraren altijd jasje-dasje droegen en zonder uitzondering met ‘u ‘ en ‘meneer’ werden aangesproken. Er waren ook vrouwelijke leerkrachten, maar die vormden een minderheid.

Alle leerlingen in je klas hadden dezelfde vakken, en je ging met elkaar elk uur door de lange gangen naar het lokaal van de volgende les. Elke leerkracht had zijn eigen lokaal en kon daar een persoonlijk sfeertje creëren. Dat gold zeker voor de lokalen van bijvoorbeeld biologie, schei- en natuurkunde. Op de zaterdagen had je een kort rooster van vier lesuren. Op de HBS zaten veel meer jongens dan meisjes. Daarom heb ik een aantal jaren in een jongensklas gezeten. De echte slimmerds zaten op de Gymnasiumafdeling van ons lyceum. Zij verzorgden doorgaans namens alle leerlingen de erebaantjes, zoals het leerlingenbestuur en de schoolkrant Animo. Wij van de HBS zagen doorgaans meer in sport, en stonden meestal ook niet bekend als geletterde diepgravers. Verschil moet er zijn en dat bood het lyceum-onderwijs over de volle breedte.

Was vroeger alles beter ? Natuurlijk niet , maar wel anders. Zo hadden wij destijds nog geen TV, en al helemaal geen computers of geen iPhones. De radio was in de wereld van toen nog  hét communicatiemiddel bij uitstek.

Wij van het Baarnsch Lyceum waren trots op onze school. En dat is altijd zo gebleven!

Dirk Sicco Röder
(leerling van 1949-1954)

‘Spullen’ voor het Archief van Het Baarnsch Lyceum?
Met enige regelmaat ontvangt Het Baarnsch Lyceum de vraag of de school interesse heeft in ‘oude spullen’. De school beheert een groot archief en onze archivaris, de heer Mreijen (docent geschiedenis), is ontzettend blij met nieuwe archiefstukken. Suggesties ‘spullen’ die zouden kunnen worden geschonken en ‘spullen’ waar we naar op zoek zijn:

  • Fotomateriaal zoals oude klassenfoto’s, foto’s van werkweken, toneelstukken en sportwedstrijden. Graag de foto voorzien, indien bekend, van het jaartal, klas, namen en wie de foto heeft geschonken. Foto’s kunnen worden gescand en later teruggestuurd worden. Schrijf uw naam en adres achter op de foto.
  • Een lint van de Seniores met daaraan het embleem van HBL.
  • Schoolgidsen van het Incrementum.
  • Bijzondere zoals Animo’s-Uitlaat (de alterntieve Animo), LustrumAnimo’s, AfscheidsAnimo’s en Animo’s van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog

Heeft u een vraag of een bijzonder verhaal. Deze kunt u ook sturen naar hbl@hetbaarnschlyceum.nl.

Sluiten Inloggen