Menu

Bestuur en toezicht

Het Baarnsch Lyceum is een school op algemeen bijzondere grondslag. Het Baarnsch Lyceum is al sinds 1919 een zelfstandige en kleinschalig georganiseerde school. Het Baarnsch Lyceum is een 'bijzonder neutrale’ school. Dat wil zeggen dat de school niet gebonden is aan een denominatie en het bevoegd gezag wordt gevormd door een eigen, autonoom bestuur met toezichthouders. Het bestuur is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit experts met verschillende competenties. Bij vacatures vindt er een sollicitatieprocedure plaats.

Sinds 28 november 2017 is het toezicht en de uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheid op Het Baarnsch Lyceum organiek gescheiden conform het two-tiermodel. De school wordt geleid door de rector-bestuurder. De rector-bestuurder draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school. Daarnaast bestaat er een raad van toezicht, die toezicht op de bestuurder en het reilen en zeilen van de school houdt.

De raad van toezicht voert zijn functie uit op basis van diverse reglementen, waaronder: de code goed bestuur, de statuten, het reglement beheer en toezicht, het beoordelingskader bestuurder, het toezichtkader etc. U vindt deze reglementen onderaan deze pagina. De raad van toezicht vervult ten aanzien van de rector/bestuurder de werkgeversrol, benoemt of ontslaat deze en stelt onder andere de begroting en het strategisch beleid vast.

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI (lidmaatschapsnummer: 2003 336)

Leden

De leden van het (toezichthoudend)bestuur zijn:

  • dhr. drs. H. van Ommen, rector-bestuurder
  • dhr. P. van Zanen, voorzitter I  marketing 
  • dhr. F.J. Klijzing, vice voorzitter I HRM 
  • mw. I. Krause, lid | onderwijs 
  • dhr. S. Kuiper, lid l governance
  • mw. I. Calmes, lid l financiën

Het bestuur wordt ondersteund door mw. M. Vriens (managementassistent). De rector-bestuurder is eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken. Het toezichthoudend bestuur is bereikbaar via het e-mailadres: secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl.

Statutaire naam

Stichting Het Baarnsch Lyceum
Scholengemeenschap voor VWO en HAVO
KvK-nummer 41188303 

Bestuur

Sluiten Inloggen