Menu

Werken bij

Het karakter van onze school

Het Baarnsch Lyceum is een mooie klassieke school met een moderne snit. De school is in 1919 gesticht en is altijd een enigszins eigenwijze ‘eenpitter’ gebleven. De school voor havo, atheneum en gymnasium telt rond 1000 leerlingen en is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Uitgangspunt voor Het Baarnsch Lyceum is de interactie tussen leerling en leraar, op basis waarvan wij ons onderwijs verzorgen.

Optimistisch en open

Het Baarnsch Lyceum zoekt vanuit een optimistische en open levenshouding aansluiting bij de ontwikkelingen, de uitdagingen, die op ons afkomen. Uitdagingen zijn er om aan te gaan, prikkelen onze ambitie en creativiteit. Het Baarnsch Lyceum is ook kritisch op ontwikkelingen en zoekt daarin zijn eigen spoor. De digitalisering, de online-wereld bieden ons bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden en innovatie. Tegelijkertijd blijft de persoonlijke interactie tussen mensen, de relatie tussen leraar en leerling voorwaarde voor al het leren en groeien.

Leerlingen zijn gelijkwaardig maar zeer divers

De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is dat leerlingen uiteraard gelijkwaardig zijn maar tegelijkertijd zeer divers. Divers op het gebied van talenten, maar ook wat betreft geaardheid en identiteit.

Op deze diversiteit speelt Het Baarnsch Lyceum zo vroeg mogelijk in met een verschillende pedagogisch-didactische aanpak in de eerste klassen van havo, atheneum en gymnasium. Daarnaast biedt de school een grote keuze uit extra programma’s om ieders talenten optimaal tot bloei te laten komen.

Verfrissend en vernieuwend

Het Baarnsch Lyceum heeft zes jaar geleden de koers verlegd. Onze blik is van binnen naar buiten gericht. We hebben een integrale kijk op wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen leren. Er is daarbij meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast reflecteert Het Baarnsch Lyceum op het eigen functioneren. Een enigszins defensieve attitude is verruild voor een ontwikkelingsgerichte manier van werken. Risicomijdend beleid is omgezet naar een open manier van denken: Wat kan er beter op onze school? Welke uitdagingen gaan we aan? Bij deze zelfkritische manier van werken hoort uiteraard een objectief meetbaar kwaliteitssysteem. Onze (onderwijs)kwaliteit wordt regelmatig gemeten. Verbeterpunten worden meetbaar via de Plan Do Check Act-methode doorgevoerd.
Zes jaar van verfrissing en vernieuwing heeft ervoor gezorgd dat onze school tot een enorme bloei is gekomen.

Onze visie (kwaliteit, sociaal en vormend)

Het Baarnsch Lyceum geeft onderwijs vorm vanuit drie domeinen:

Kwaliteit:
Onze leerlingen worden flink uitgedaagd om mooie resultaten neer te zetten. Leerlingen krijgen kennis op hoog niveau aangeboden waarmee ze competenties verwerven die hen ondersteunen in het vervolgonderwijs.

Socialisatie:
We maken onze leerlingen vertrouwd met de maatschappij en de bijbehorende waarden democratisch (wereld)burgerschap, verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Het Baarnsch Lyceum is daarom aangesloten bij het wereldwijde netwerk van UNESCO-scholen.

Persoonsvorming:
Van schuchtere achtstegroeper tot zelfbewuste eindexamenkandidaat. Aan die ontwikkeling hopen wij bij te dragen. Leerlingen leren zichzelf in vijf of zes jaar goed kennen: Hun sterke en hun zwakke kanten. Hun talenten en affiniteiten. Ze leren lef te tonen en ondernemerschap. Tegelijkertijd zijn zij altijd in staat tot zelfreflectie.

Meer informatie over onze school kunt u ook vinden in onze schoolgids en strategisch beleidsplan

Sluiten Inloggen