Menu

StudieHulp

Sinds 2012 biedt Het Baarnsch Lyceum met huiswerktoezicht de mogelijkheid op school in een rustige omgeving en onder toezicht huiswerk te maken. Zo hebben leerlingen de gelegenheid, als daar om welke reden dan ook behoefte aan bestaat, al dan niet met hulp huiswerk te maken, de nodige huiswerkdiscipline op te doen en in ieder geval met een lege agenda naar huis te gaan. Daarnaast konden leerlingen in de onderbouw, wanneer de vakdocent dat noodzakelijk vond, in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij een aantal vakken. Tevens verzorgde Fides Huiswerkbegeleiding op verschillende momenten tijdens het schooljaar een training (SL!M Leren) waarmee leerlingen met specifieke tools vooruit werden geholpen om efficiënter huiswerk te maken.

Met ingang van dit nieuwe schooljaar 2018-2019 worden deze ‘ondersteuningsmogelijkheden’ onder één paraplu samengebracht en uitgebreid. Hieronder treft u een overzicht hiervan aan, inclusief de wijze waarop een leerling hiervoor kan worden aangemeld dan wel wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt.

Huiswerktoezicht                     
Huiswerk maken op een rustige plek in de school (een lokaal) als dat thuis of alleen niet (goed) lukt. Rust en goede werksfeer worden gegarandeerd door huiswerkmakende medeleerlingen en aanwezige medewerker. Deze is ook beschikbaar voor kleine inhoudelijke vragen en overhoren. In de pauzes is er thee en een versnapering.

 • Voor wie: Alle leerlingen; op eigen (ouders) initiatief
 • O.l.v.: Docent (in opleiding)
 • Kosten: € 9,00 per middag
 • Tijden: Maandag t/m donderdag van 14.05 tot 17.00 uur, zie ook de huisregels 
 • Opgeven: Via webformulier (zie hieronder)

Huiswerktraining
Alle leerlingen uit de 1e klas worden in de eerste schoolweken tijdens de mentorlessen op weg geholpen bij het maken en leren van hun huiswerk. Mocht na verloop van tijd, mede op basis van tegenvallende resultaten, blijken dat deze ‘huiswerkinstructie’ niet voldoende is dan kan een leerling deelnemen aan een huiswerktraining. Hierin wordt in kleine groepjes en met praktische tools getraind huiswerk zo efficiënt mogelijk te maken.

 • Voor wie: Onderbouwleerlingen; op verzoek van vakdocent en/of mentor, verwijzing door afdelingsleider
 • O.l.v.:  mw S.C.E. Minet, intern begeleider
 • Tijden: Afhankelijk van deelnemers; start rond de herfstvakantie 

Vakinhoudelijke ondersteuning
Op grond van de overdracht vanuit de basisschool en/of (eerste) schoolresultaten kan blijken dat een leerling moeite heeft om met een bepaald vak ‘mee te komen’. Als huiswerk-attitude of -techniek niet de oorzaak hiervan zijn, kan de vakdocent of mentor een leerling ‘verplichten’ ondersteuningslessen te volgen. Hierin worden kleine groepjes leerlingen geholpen achterstanden of hiaten bij een vak weg te werken.

 • Voor wie: Onderbouwleerlingen; op aanwijzing van vakdocent of mentor, verwijzing door afdelingsleider
 • O.l.v.:  Vakdocent (in opleiding)
 • Tijden: Afhankelijk van lesrooster deelnemers

Meer informatie
Voor meer informatie en eventueel advies bij de keuze van een van bovengenoemde begeleidingsvormen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter, mevrouw Minet of de heer Averdijk op 035-5416041.

Aanmeldingsformulier Huiswerktoezicht

Gegevens leerling
Neemt deel aan huiswerktoezicht op de volgende dagen
Gegevens ouder/verzorger
In geval van onvoorziene omstandigheden de ouder/verzorger bij voorkeur een bericht sturen per:
Ondertekening
Kalender (dd-mm-jjjj) 
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
• De kosten per deelnemende leerling bedragen € 9 per huiswerkmiddag. Het totaalbedrag wordt twee keer per onderwijsperiode gefactureerd.
• Met het invullen van dit formulier en 'akkoord-verklaren huiswerktoezicht' gaan ouders/verzorgers en leerling akkoord met de huisregels huiswerktoezicht.
• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Averdijk op (035) 541 60 41 of hwt@hetbaarnschlyceum.nl.
Sluiten Inloggen