Menu

Speerpunt Science

Wat is een speerpunt?
Op Het Baarnsch Lyceum heb je al snel de gelegenheid te ontdekken waar je interesses liggen. Daarom maak je voordat je naar klas 2 gaat, een keuze uit één van de vier speerpunten. De speerpunten waaruit je kunt kiezen zijn: Internationalisering, Science, TheArtXperience en Sport en Bewegen. In klas 2 krijg je twee uur per week les in het gekozen speerpunt en kies je weer een speerpunt voor klas 3. Dat kan hetzelfde zijn, maar je mag ook een nieuw speerpunt kiezen.


Wat leer je bij speerpunt Science?
Bij het speerpunt Science maak je kennis met verschillende toepassingen van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook biologie en aardrijkskunde). Daarnaast werken we aan een wetenschappelijke manier van denken: kritisch, oplossingsgericht en met gevoel voor oorzaak en gevolg.

science.png

Welke onderdelen zijn er bij het speerpunt Science? 

  • Je leert hoe je dingen moet bouwen: spaghettibruggen, robots of een eigen escape-room.
  • Je leert hoe de natuur om je heen in elkaar zit: biobrandstof maken, micro-organismen of ijstijden.
  • Je maakt kennis met programmeren en informatica.
  • Je laat je hersens kraken bij het oplossen van cryptogrammen en logische vraagstukken.


Wat kun je na het volgen van het speerpunt Science?
Bij dit speerpunt leer je informatie verwerken op een wetenschappelijke manier. Daarnaast kun je in de bovenbouw verder met het programma bèta-sterren, informatica of NLT (NatuurLevenTechniek).


Zijn er kosten aan het speerpunt Science verbonden?
Ja, voor eventuele excursies wordt een kleine bijdragen verwacht. De exacte bijdrage is afhankelijk van de bestemming van de excursie.


Meer weten?
Neem dan contact op met mevrouw Noteboom via note@hetbaarnschlyceum.nl.

Sluiten Inloggen