Menu

SOMtoday

Onze school werkt met het digitale leerlingvolgsysteem en de elektronische leeromgeving (ELO) van SOMtoday.

Leerlingen

De leerlingen ontvangen aan het begin van hun eerste schooljaar een persoonlijke inlogcode. Deze code is geldig totdat de leerling van school gaat. Leerlingen kunnen, via de link op de website van het Baarnsch Lyceum, op elk moment digitaal hun cijfers, berichten, lesrooster, huiswerk, studiewijzers en geregistreerde afwezigheid bekijken.

Voor de SOMtoday ELO is er ook een app beschikbaar, zodat het rooster, huiswerk en resultaten via de smartphone bekeken kunnen worden.

foto 7 SOMtoday Rooster.jpg

Ouders/verzorgers

De ouders/verzorgers ontvangen aan het begin van het schooljaar van hun eerste kind een persoonlijke inlogcode. Deze code is geldig totdat het laatste kind van het gezin van school gaat. Ouders/verzorgers kunnen, via de link op de website van het Baarnsch Lyceum, op elk moment, via de oudertoegang van de SOMtoday ELO het leerproces van hun kind(eren) volgen. Zij zien daarbij dezelfde gegevens als de leerlingen. Ook het inschrijven voor de 10‑minutengesprekken verloopt via de (berichten) van de SOMtoday ELO. Voor SOMtoday is ook een app beschikbaar voor ouders/verzorgers. 

Meer informatie of vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de beheerder van SOMtoday, dhr. R. (Ronald) H.M. Besseling via som@hetbaarnschlyceum.nl. 

SOMtoday

Sluiten Inloggen