Menu

Richtingen klas 1

Havo 1 (H1)

De havo is bij uitstek geschikt voor slimme leerlingen die bij voorkeur leren door ervaring en doen. Leerlingen met een zekere lef die later vaak de kant van het ondernemerschap op gaan. Leerlingen die waarde hechten aan de groep en het beste floreren bij een aanpak, die uitgaat van de relatie.

Havo 1, past dat bij mij? 

Slimme doeners kiezen voor havo 1. Je houdt van actief bezig zijn en het ontwikkelen van veel nieuwe vaardigheden (skills). Daarnaast hecht je aan een band met de docenten. De docenten van havo 1 vinden het ook belangrijk om jou goed te leren kennen. Hun lessen zijn bovendien afwisselend en bestaan uit een korte complete uitleg waarna je zelf aan de slag gaat. Daarnaast checken zij natuurlijk wel of je je huiswerk snapt en gemaakt hebt. Tijdens de havo 1 lessen krijg je voldoende tijd om van alles te leren, te doen en te ervaren.

Havistencompetent (HaCo), wat is dat?

HaCo is een programma waarmee onze havo leerlingen inzicht krijgen in zichzelf, hun interesses en hun kwaliteiten (ook wel: competenties). Deze kennis komt van pas bij het kiezen voor een passend speerpunt in klas 2 en bij de keuze voor een passend profiel aan het einde van klas 3. Uiteindelijk is de havist die weet waar zijn/haar sterke en zwakke punten liggen ook beter voorbereid op een vervolgopleiding.

Atheneum 1 (A1)

Het atheneum past bij leerlingen met een hoog cognitie-niveau en een onderzoekende houding. Atheneumleerlingen kunnen goed studeren en zoeken inhoudelijke verdieping om zich voor te bereiden op een academisch getinte studie.

Atheneum 1: is dat iets voor mij?

Leerlingen op het atheneum hebben een brede belangstelling en zijn kennisgericht. Ze houden ervan na te denken over problemen en zijn in staat zelfstandig of in groepen oplossingen voor lastige problemen aan te dragen. De onderbouw van het atheneum biedt een zeer stevige basis voor de uitdagende bovenbouw. De atheneumleerling vindt het leuk om ergens voor te gaan en iets te ontwikkelen.

Gymnasium 1 (G1)

Gymnasiasten zijn leerlingen die zich naast het atheneum-profiel willen verdiepen in de talen en de cultuur van de klassieke oudheid, de bakermat van onze huidige cultuur en moraal.

Gymnasium, voor wie eigenlijk?

Gymnasium 1 is speciaal bedoeld voor leerlingen die meer willen en kunnen dan vwo. Onze gymnasiasten doorlopen een ‘gewoon’ vwo-programma en volgen daarnaast de klassieke talen. In de eerste klas is dat Latijn, vanaf de tweede klas komt Grieks erbij. Zo wordt een brede basis gevormd die aansluit bij de interesses van de leerling. Vanwege de lessen in klassieke talen doen de gymnasiumleerlingen het ‘gewone’ programma in iets kortere tijd. Het tempo in alle lessen ligt op het gymnasium daarom hoger. Gymnasium is de meest geschikte opleiding voor bijzonder getalenteerde leerlingen.

Profileringsuren atheneum en gymnasium

Op het atheneum en het gymnasium volgen de leerlingen in klas 1 en 2 wekelijks met hun mentor een profileringsuur. In dit uur wordt gewerkt aan typische atheneum- en gymnasium-competenties zoals onderzoeksvaardigheid, informatieverwerking, reflecteren op het eigen leerproces, presenteren en samenwerken. Gedurende het jaar wordt toegewerkt naar een product. Dit kan een presentatie zijn (in diverse vormen), de organisatie van een activiteit voor medeleerlingen of deelname aan een activiteit.

Sluiten Inloggen