Menu

Oudercommissie

Voor praktische zaken buiten de lessen om doen we graag een beroep op de ouders uit de oudercommissie. De leden van de oudercommissie zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse (buiten-)schoolse activiteiten, zoals de diploma-uitreiking, de Interlyceales en het kerstontbijt. Veel activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder medewerking van de oudercommissie. 

De oudercommissie voor het schooljaar 2020 - 2021 bestaat uit:

  • Mathieu Wakim

  • Maria Poddoubnaia

  • Carla Hendriks

  • Hans Mos

  • Corien Beks

  • Marike Dragt

  • Mariëlle Hanraads

De oudercommissie is per mail bereikbaar: oc@hetbaarnschlyceum.nl.  

Sluiten Inloggen