Menu

Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding over Het Baarnsch Lyceum. Voor het schooljaar 2016 – 2017 bestaat de schoolleiding uit:

  • De heer drs. H. van Ommen, rector-bestuurder (rec@hetbaarnschlyceum.nl)

  • Mevrouw J.E.J. Roijen–Klinckenberg, plaatsvervangend rector (MEM, Master of Educational Management), (roy@hetbaarnschlyceum.nl)

Het Baarnsch Lyceum is verdeeld in vier afdelingen die geleid worden door een afdelingsleider. De afdelingen zijn als volgt verdeeld:

  • onderbouw havo (1-2-3), mw. S. Bijvank (byv@hetbaarnschlyceum.nl)

  • onderbouw atheneum en gymnasium (1-2-3), dhr. R. Bessems (bem@hetbaarnschlyceum.nl)

  • bovenbouw havo (4-5), mw. A.E.J. Dirks (dir@hetbaarnschlyceum.nl)

  • bovenbouw atheneum en gymnasium (4-5-6-),dhr. J.W. van Keulen (keul@hetbaarnschlyceum.nl) 

Mentoren

Klik hier voor het overzicht mentoren 2017-2018.

Organogram 

Klik hier voor het organogram van onze school.

Sluiten Inloggen