Menu

Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen kent ook onze school een medezeggenschapsraad, die bij tal van zaken door de bestuurder kan en moet worden betrokken. In de medezeggenschapsraad spreken ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers met elkaar en met de directie over de algemene gang van zaken op school. De MR krijgt regelmatig verzoeken van de rector- bestuurder om te adviseren of mee te denken over beleidsvoornemens van diverse aard. De MR heeft een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid. De MR geeft advies over de hoofdlijnen van het financieel beleid, het lesrooster, de vakantieregeling enzovoort. De instemmingsbevoegdheid van de MR geldt bij onderwerpen als de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, de veiligheid en eventuele fusieplannen.

De voltallige MR bestaat uit twaalf personen, waaronder zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen: PMR, OMR en LMR. De drie leden van de OMR staan altijd open voor vragen en opmerkingen van ouders. Elke ouder/verzorger die een kind op Het Baarnsch Lyceum heeft is verkiesbaar voor de OMR. Vacatures binnen de OMR worden gemeld via het LyceumNieuws en de website. Bij grote belangstelling voor de OMR worden er verkiezingen georganiseerd.

Samenstelling 2021-2022:

LMR
Laurence Broeksema (V6)
Charlotte Koops (V5)
Matthieu van Waning (V6)

OMR
mevr. H. Otter (ouder)
mevr. S. Sergeant (ouder)
mevr. E. van Leeuwen (ouder) 

PMR
dhr. M. van Laanen (voorzitter en docent)
dhr. A. Janse (secretaris en docent)
mevr. M. van der Linden (docent)
dhr. F. Yarim (docent)
mevr. Erica Woltjer (docent)
dhr. R. Besseling (ondersteunend personeel)
Sluiten Inloggen