Menu

Medezeggenschap

Natuurlijk heeft Het Baarnsch Lyceum een medezeggenschapsraad (MR) die bij tal van zaken door het bestuur kan en moet worden betrokken. In de medezeggenschapsraad spreken ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers met elkaar over alles wat met de gang van zaken in de school te maken heeft.

De voltallige MR bestaat uit twaalf personen waaronder drie ouders. Zij vormen de oudergeleding van de MR (OMR). De drie leden van de OMR staan altijd open voor vragen en opmerkingen van ouders.  Elke ouder/verzorger die een kind op Het Baarnsch Lyceum heeft is verkiesbaar voor de OMR. Vacatures binnen de OMR worden gemeld via het LyceumNieuws en de website. Bij grote belangstelling voor de OMR worden er verkiezingen georganiseerd.

Samenstelling 2017-2018:

LMR

 • Daphne Veltien (leerling)
 • Noa Felleman (leerling)
 • Lotte Penning (leerling)

OMR:

 • mevr. D.A. Kwant (ouder)
 • dhr. E. Loon (ouder)

PMR:

 • dhr. M.F.J. van Laanen - voorzitter (docent, laa@hetbaarnschlyceum.nl)
 • dhr. T. Poppema - secretaris (docent, pop@hetbaarnschlyceum.nl)
 • mevr. J. Dijkstra (financieel administratie)
 • dhr. W. van Bunnik (docent)
 • dhr. A. Janse (docent)
 • mevr. E. Woltjer (docent)
Sluiten Inloggen