Menu

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die jou vertegenwoordigt. Wij hebben een stem in het bestuur van de school en we hebben regelmatig overleg met de rector. Bij ons kun je terecht met al je ideeën of klachten. Een andere taak van de leerlingenraad is het meebeslissen bij de invulling van vacatures voor docenten. Een van ons zit daarom in de sollicitatiecommissie. De stem van de vertegenwoordiger van de leerlingenraad is even belangrijk als de stem van alle andere leden van de commissie.

Daarnaast zitten drie leden van ons ook in de medezeggenschapsraad van de school. Zij vormen samen de zogenaamde Leerlinggeleding MedezeggenschapsRaad (LMR). In de medezeggenschapsraad zitten ook ouders en leraren. De drie LMR-leden vergaderen eens per maand met de voltallige medezeggenschapsraad en de schoolleiding over het beleid van de school.

Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de leerlingenraad en de leden van de LMR. Je kunt je verkiesbaar stellen en zelf kiezen.

De leerlingenraad voor het jaar 2018-2019 bestaat uit:

  • Michelle Achterberg 
  • Emma van Kuijen 
  • Lianne Veltien 
  • Puck Maas (LMR)
  • Lotte Penning (LMR en vice-voorzitter leerlingenraad)
  • Max Blom
  • Daphne Veltien (LMR en voorzitter leerlingenraad)
  • Beau Tamis
  • Emma van der Meulen

Heb je ideeën of klachten? We zijn bereikbaar via leerlingenraad@hetbaarnschlyceum.nl

 

Sluiten Inloggen