Menu

Klachten en bezwaren

Klachtenregeling
In het belang van haar leerlingen en medewerkers kiest Het Baarnsch Lyceum op grond van haar visie voor een zorgvuldige communicatie. De klachtenregeling van Het Baarnsch Lyceum maakt hiervan onderdeel uit. De intentie van de school is om klachten zoveel mogelijk zelf tot tevredenheid af te handelen. Indien de school hierin ondanks diverse pogingen niet slaagt dan kunnen directie, ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op de landelijke klachtencommissie waar de school bij is aangesloten.

Klokkenluidersregeling (werknemers) en regeling melden van een misstand (ouders en leerlingen)
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet biedt een werknemer de mogelijkheid om zich tot een externe instantie (het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan) te wenden. Voor ouders is er de commissie melden van een misstand voor die gevallen, waarin de reguliere klachtenregeling niet voorziet.

Meer informatie
In de volgende twee documenten kunt u meer lezen over de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. 

Sluiten Inloggen