Menu

2 daags project over verslaving een succes!

vrijdag 13 juli 2018 11:06

2 daags project over verslaving een succes!

Mijn leven, mijn keuze! Zo heet het project dat werd georganiseerd en begeleid door Stichting Be Aware. Alle derde klassen havo, atheneum en gymnasium hebben op vrijdag 6 juli en maandag 9 juli dit verdiepend project over Verslaving  gevolgd. Het doel van het project was te stimuleren dat de eerder opgedane kennis rondom verslavingbeter zal beklijven, door leerlingen zelf actief te laten zijn. Daardoorkunnenleerlingen een betere keuze maken omtrent hun eigen gedrag, en invloed kunnen uitoefenen als peer-to-peer.

Leerlingen hadden van te voren een keuze gemaakt voor de verschillende onderwerpen: alcohol, gamen, drugs, roken, social media, gokken, leven met een verslaafde, seks en porno, medicijnen, voeding en eetstoornis. Tijdens deze 2 dagen hebben de leerlingen een voorlichting gemaakt, die zij op maandagmiddag hebben gepresenteerd aan ouders/verzorgers en de tweedeklassers van Het Baarnsch Lyceum.

Naast de vaste voorlichters van Stichting Be Aware waren er een tiental vrijwilligers met een verslavingsverleden actief. Deze mensen hebben zeer openhartig hun verhaal gedeeld met de leerlingen en hen geholpen bij de voorbereiding van hun presentatie. Daarnaast werkten ook een aantal specialisten mee aan het project, waaronder een huisarts, een politieman, de GGD, de schoolpsycholoog, een forensische psycholoog, longarts en specialisten uit de verslavingszorg. Een radio-dj heeft een groepje begeleid in het opnemen van een radio-uitzending die te horen is via https://projects.kreatoko.com/Media/show2beaware.mp3 en
https://projects.kreatoko.com/Media/darlingshow9juli2018.mp3.

In de 2de en begin 3de klas krijgen de leerlingen al enige jaren interactieve voorlichting van Stichting Be Aware over Gewoonten en Verslaving. Dit nieuwe project is eenlandelijkepilot tussen Stichting Be Aware en Het Baarnsch Lyceum, waarbij de insteek is dat leerlingen veel meer zelf betrokken raken bij het thema door zelf aan de slag te gaan. Tevens geeft het ouders/verzorgers en jongeren een mooie gelegenheid het onderwerp Gewoonten en Verslaving  weer eens thuis te bespreken, want: Mijn Leven is Mijn Keuze!

Het is een mooi project gebleken waarbij er veel kennis is opgedaan. Leerlingen waren onder de indruk van de verhalen van de vrijwilligers met een verslavingsverleden. Er is ook een groep bezig geweest met het fenomeen Leven met een verslaafde.  De conclusie is dat dit project zeker een vervolg zal krijgen. 

« Terug

Sluiten Inloggen