Menu

AVG - Het Baarnsch Lyceum

vrijdag 25 mei 2018 14:44

AVG - Het Baarnsch Lyceum

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door een in heel Europa geldende verordening: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie.

In de basis verschilt de Wbp uit 2001 niet zoveel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft betrokkenen meer rechten als het gaat om het verwerken van hun persoonsgegevens. Daarnaast wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven, transparant te zijn over de omgang met persoonsgegeven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Deze nieuwe Europese wet heeft gevolgen voor onze school. Wij hebben de verwerkingsovereenkomsten met de bedrijven waarmee we samenwerken afgesloten volgens de nieuwe richtlijnen. Met sommige bedrijven werken we verplicht samen i.v.m. de onderwijswetgeving, bijvoorbeeld SOMtoday en DUO. Met een aantal bedrijven werken wij samen om onze school beter te laten functioneren. U kunt denken aan de website, server, wifi en dergelijke. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.

De ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar ontvangen binnenkort een toestemmingsformulier om aan te geven of zij akkoord gaan met gebruik van fotomateriaal waarop hun kind is afgebeeld, in schoolverband. Het gaat om fotogebruik het openbare deel van de website of materiaal dat wij in onze communicatie naar buiten gebruken; het kan ook gaan om beeldmateriaal achter de beveiligde inlog. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn mogen zelf beslissen en ontvangen binnenkort ook een toestemmingsformulier.

Ouders/verzorgers en de leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen te allen tijde de beslissing aanpassen door een e-mail sturen naar secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl o.v.v. naam, klas en omschrijving van de keuze.

Heeft u nog vragen? U kunt u vraag stellen via secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl. 

« Terug

Sluiten Inloggen