Menu

Internationalisering

Het Baarnsch Lyceum staat bekend als dé internationaal georiënteerde school in de omgeving. De school heeft een lange traditie van internationalisering, biedt al sinds 1989 uitwisselingen aan, heeft maar liefst elf buitenlandse partnerscholen, organiseert veel reizen, biedt talenonderwijs op extra hoog niveau en heeft veel aandacht voor Europese en internationale thema’s in de lessen.

De school heeft het predikaat European Ambassador School en behoort daarmee tot de groep Europese scholen die internationalisering hoog in het vaandel heeft staan en daarop ook wordt getoetst. De scholen werken samen en streven hetzelfde doel na: de horizon van de leerlingen verbreden en de drempels verlagen, zodat zij later kunnen studeren, wonen en werken in een ander land of goed kunnen functioneren in eigen land binnen een internationale context. Internationalisering is gebaseerd op drie zuilen:

 1. de talenzuil
 2. de zuil van internationale ervaringen
 3. de zuil van Europese en internationale oriëntatie

1. De talenzuil
De school biedt getalenteerde leerlingen de mogelijkheid zich verder te bekwamen in moderne Europese talen door het behalen van internationaal erkende taal-certificaten op diverse ERK (Europees referentiekader) niveaus:

 • Cambridge voor Engels
 • Delf voor Frans
 • Goethe voor Duits
 • Dele voor Spaans

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak Spaans kiezen.

2. De zuil van internationale ervaringen
De school biedt een breed aanbod om internationale ervaringen op te doen, t.w.:

Uitwisselingen
Al in de onderbouw kunnen de leerlingen hun koffers pakken. Leerlingen die het speerpunt Internationa-lisering hebben gekozen, kunnen deelnemen aan mini-uitwisselingen met partnerscholen in:

 • Bottrop (Duitsland)
 • Dereham (Groot Brittanië)
 • Villeneuve- d’Ascq (Frankrijk)
 • Kelmis (België)

In de bovenbouw ( havo 4, vwo 4 en vwo 5) pakken we het grootser aan. Zo’n veertig leerlingen verblijven in kleine groepen een week lang in:

 • Villeneuve-d’Ascq (Frankrijk)
 • Toledo (Spanje)
 • Valencia (Spanje)
 • Schull (Ierland)
 • Bratislava (Slowakije)
 • Sofia (Bulgarije)

De leerlingen verblijven in gastgezinnen en volgen de lessen op school. Hun kennis van de moderne vreemde talen wordt vergroot, zij maken kennis met andere culturen en zijn op weg om echte Europese burgers te worden. Omgekeerd ontvangen wij in Baarn de groepjes leerlingen van genoemde scholen allemaal tegelijkertijd en samen nemen zij deel aan de internationale week met het thema Europa: De Europaweek.

Europaweek
De Europaweek, één van de hoogtepunten van het jaar. Tachtig Europese jongeren verdiepen zich in Europese thema’s. Ze leren van elkaar én over elkaar; ze leren dat je ondanks verschillen met elkaar kunt werken, leren en plezier kunt maken, een kleine afspiegeling van Europa. Tijdens deze week blijft het niet bij gezellig kennismaken. Ze bezoeken ook de Europese Commissie, leren debatteren en sluiten de week af met een Lagerhuisdebat. Leerlingen verdedigen hun eigen mening, maar staan ook open voor de mening van anderen.

internationalisering_video.png

Foto: RTV Baarn heeft een videoverslag gemaakt van de Europaweek 2019. (https://youtu.be/qUFJz6QC3uM)

European Arts Festival
Op cultureel gebied wordt eens per twee jaar het European Arts Festival georganiseerd. Aan dit festival nemen leerlingen uit onderbouw en bovenbouw deel, samen met leerlingen van onze partnerscholen in Dortmund, Dereham en Sofia. Een internationaal festival met onder andere veel muziek, zang, dans en toneel.

Erasmus +
Een aantal van genoemde activiteiten en uitwisselingen worden gesubsidieerd vanuit Erasmus+. Dit doen wij in samenwerking met onze Europese partnerscholen. Op dit moment nemen wij deel aan twee langdurige projecten.

Talenproject Nederlands - Duits
Leerlingen uit havo 4 met als examenvak Duits kunnen meedoen aan de uitwisseling met onze partnerschool in Bottrop. Bijzonder aan deze school is, dat er Nederlands wordt onderwezen en er leerlingen zijn die Nederlands als examenvak hebben gekozen.

Europahaus in Duitsland
Jaarlijks doet een groep bovenbouwleerlingen mee aan een vierdaags ‘Europa-seminar’ in het Duitse Bad Marienberg. Het seminar vindt plaats in het Europa-haus en biedt een interactief programma. Bij elke activiteit wordt een actueel Europees thema uitgediept. Dit seminar is niet alleen interessant vanwege de vorm en de inhoud, maar ook vanwege de contacten en het samenwerken met leeftijdsgenoten uit andere landen.

Euroscola in Straatsburg
Als Ambassador School of The European Parliament worden leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan Euroscola in Straatsburg. In de grote ronde Parlementszaal discussiëren de International Stars uit de vijfde en zesde klas met wel vijfhonderd jongeren uit twintig verschillende Europese landen over onder-werpen die ze vooraf hebben voorbereid. Zij overtuigen anderen van hun mening door hun standpunt te verdedigen in het Engels, Frans of Spaans.

euroscolar.png

Video: impressie Euroscola in Straatsburg oktober 2018, link: https://youtu.be/Vkfo7IqF_O4

Model United Nations
Wie nog groter wil denken, over de Europese grenzen heen, kan meedoen met het Model United Nations (MUN). De MUN is een conferentie die overal in de wereld wordt georganiseerd en erg populair is bij scholieren en studenten. Bij een MUN worden conferenties van de Verenigde Naties nagebootst. Samen met tweehonderdvijftig internationale scholieren ver-tegenwoordigen onze leerlingen zich als diplomaten en verdiepen zich in wereldvraagstukken. Ze debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor diverse maatschappelijke en internationale problemen.

UNESCO-projecten
Het Baarnsch Lyceum is een UNESCO-school. Dit houdt in dat de school zich verbreed met de volgende thema’s binnen haar vakken en projecten; Vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Met het thema duurzaamheid kunnen leerlingen meedoen met het project Geo-Cir-cle. Leerlingen gaan op uitwisseling naar een school in Duitsland, Tsjechië of Polen. Met de uitwisseling gaan de leerlingen samen met de leerlingen van de andere school projecten volgen en zelf onderzoek doen. Dit allemaal in het thema van duurzaamheidsvraagstukken die spelen in ieder zijn/haar regio en land. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan MUNESCO. Dit is inhoudelijk ongeveer hetzelfde als MUN. Ieder jaar organiseert een UNESCO-school de driedaagse MUNESCO in Nederland of België. De vraagstukken die dan behandeld worden zijn typische UNESCO-onderwerpen, zoals duurzaamheid, onderwijs, cultureel erfgoed en mensenrechten.

Werkweken
Alle leerlingen uit havo 5 en vwo 6 gaan op werkweek. Ze waaieren uit naar diverse bestemmingen, zoals: Italië, Noorwegen, Polen, Frankrijk, Turkije, Engeland. Door middel van een educatief programma leren ze veel over land, volk en cultuur.

3. De zuil van Europese en internationale oriëntatie
Niet alleen wisselen we leerlingen uit met onze partnerscholen en maken we inhoudsrijke buitenlandse reizen, ook brengen we door onderwijs-, sport- en culturele projecten een internationale (Europese) dimensie in ons onderwijs. Meer en meer wordt de internationale oriëntatie in het curriculum opgenomen:

Onderbouw Speerpunt Internationalisering en Europamarkt
Leerlingen uit klas 2 kunnen kiezen voor het speerpunt Internationalisering. Al op jonge leeftijd willen zij wereldburgers worden. Leerlingen leren exotische talen en culturen, maken kennis met de internationale keuken en leren over internationale betrekkingen. De leerlingen gaan op uitwisseling naar Frankrijk, Engeland, Duitsland of België. Door deelname aan het project Cross Your Borders verleggen leerlingen hun grenzen nog verder. Samen met hun groep reizen ze tijdens dit project langs onbekende landen en ontrafe-len grote wereldproblemen.  Alle leerlingen uit klas twee hebben gedurende het schooljaar het vak Europa. Topografie, het moderne Europa en de Europese Unie worden behandeld. De laatste periode krijgen alle leerlingen een Europees land toegewezen en verzamelen in groepjes zoveel mogelijk informatie en attributen. Vervolgens maken zij een mooie prospectus van het land. Op of rond ‘’De Dag van Europa’ presenteren de leerlingen het land op de Europamarkt in de aula van de school en iedereen is daar van harte welkom.

Klas 3: Speerpunt internationalisering en Taaldorpen
De leerlingen in klas 3 met het speerpunt Internationalisering worden verder voorbereid het wereldbur-gerschap door zich te verdiepen in de onderwerpen duurzaamheid, werelderfgoed en mensenrechten. Tijdens het Taaldorp Frans en Duits voeren leerlingen gesprekken in de doeltaal in diverse ambiances. De leerlingen zijn tijdens de lessen voorbereid en de beoordeling van de diverse gesprekjes telt mee als cijfer voor spreekvaardigheid.

Bovenbouw: Junior Ambassador day
Jaarlijks worden leerlingen van Het Baarnsch Lyceum uitgenodigd door het Huis van Europa om deel te nemen aan de Junior Ambassador day in Den Haag. Met ongeveer 200 andere junior ambassadors uit Nederland zijn er debat-simulaties en door middel van rollenspellen ervaren de leerlingen hoe het is om lid te zijn van het Europees Parlement. 

Bovenbouw: European Youth Parliament
Leerlingen die het International Stars Programme volgen, debatteren en discussiëren samen met andere Nederlandse scholieren over Europese onderwerpen. De voorbereiding bestaat uit workshops en debattrainingen.

Bovenbouw: International Stars Programme
In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen voor de internationale leerroute en volgen ze het International Stars Programme. Zij halen internationaal erkende taalcertificaten, doen mee aan uitwisselingen, semi-nars,congressen en debatten; ook hun profielwerkstuk heeft een internationale dimensie. Hun stage vindt plaats in het buitenland en zij krijgen een uitgebreide internationale loopbaanoriëntatie.
Uiteindelijk levert dit een waardevol supplement  bij het diploma op, waarmee zij hun internationale competenties (CFEC) aan kunnen tonen voor vervolg-studies en werkgevers.

Bovenbouw: Buitenlandbeurs
Relatief weinig Nederlandse studenten studeren in het buitenland in vergelijking met het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland studeert. Veel Neder-landse leerlingen hebben wel de ambitie, maar vinden niet altijd de informatie die ze nodig hebben. Daarom organiseert de school een Buitenlandbeurs om hen verder te helpen met de voorbereiding op een interna-tionale toekomst. Een studie of stage in het buitenland, een highschool year, een taalreis of een tussenjaar? Op het beursplein ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is.

Meer informatie over internationalisering?
Neem contact op met coördinator internationalisering, mevrouw D. (Dennie) Heimensen, hei@hetbaarnschlyceum.nl

Sluiten Inloggen