Menu

Internationalisering

Het Baarnsch Lyceum staat bekend als dé internationaal georiënteerde school in de omgeving. De school heeft een lange traditie van internationalisering, biedt al sinds 1989 uitwisselingen aan, heeft maar liefst negen buitenlandse partnerscholen, organiseert veel reizen, biedt talenonderwijs op extra hoog niveau aan en heeft veel aandacht voor Europese en internationale thema’s in de lessen.

ELOS-school

Het Baarnsch Lyceum heeft het predikaat European Ambassador School en is tevens een ELOS-school. ELOS is een groep scholen die internationalisering hoog in het vaandel heeft staan en daarop ook wordt getoetst. Met de internationale leerroute ELOS wordt op 140 scholen in Europa gewerkt. In Nederland wordt ELOS gecoördineerd door het Nuffic in Den Haag. Er zijn 39 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die deel uitmaken van het ELOS-netwerk. De scholen werken samen en streven hetzelfde doel na: het voorbereiden van leerlingen om te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context te kunnen functioneren.

ELOS is gebaseerd op drie zuilen:

 • de talenzuil
 • de zuil van internationale ervaringen
 • de zuil van Europese en internationale oriëntatie

Hieronder worden deze drie punten verder uitgelicht: 

De talenzuil

De school biedt getalenteerde leerlingen de mogelijkheid zich verder te bekwamen in de moderne Europese talen door op te gaan voor extern gevalideerde internationale certificaten op diverse ERK (Europees referentiekader) niveaus:

 • Cambridge voor Engels
 • Delf voor Frans
 • Goethe voor Duits
 • Dele voor Spaans.

Met deze certificaten bewijst de leerling over een meer dan gemiddeld taalniveau te beschikken. Perfect voor vervolgopleidingen en voor werkgevers in binnen én buitenland.

Kosten van de certificaten: De Cambridge-lessen kosten circa € 300,- (inclusief boeken, lessen en examen) en komen voor rekening van de ouders. Een Cambridge First Certificate in de reguliere lessen van gymnasium 3 kost ongeveer € 200,- aan examengeld. Voor de trajecten DELF (Frans) en Goethe (Duits) betalen ouders circa € 200,-. Dit is inclusief de lessen, de materialen en het examengeld.

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak Spaans kiezen.

De zuil van internationale ervaringen

De school biedt een breed aanbod om internationale ervaringen op te doen, t.w.:

Uitwisselingen
Voor leerlingen in de onderbouw, die het speerpunt Internationalisering hebben gekozen, is er een mini- uitwisseling met een partnerschool in:

 • Bottrop (Duitsland)
 • Dereham (Groot Brittanië)
 • Villeneuve- d’Ascq (Frankrijk)
 • Kelmis (België)

Ieder jaar nemen ook ongeveer 40 leerlingen uit havo 4, vwo 4 en vwo 5 deel aan het uitwisselingsproject. In kleine aantallen gaan onze leerlingen naar hun uitwisselingspartners:

 • Villeneuve-d’Ascq (Frankrijk)
 • Toledo (Spanje)
 • Schull (Ierland)
 • Bratislava (Slowakije)
 • Sofia (Bulgarije)

Op individuele basis verblijven de leerlingen ongeveer een week in het gastgezin en volgen de lessen op school. Dit vergroot hun kennis van de moderne vreemde talen, draagt bij aan het Europees Burgerschap en waarden als humaniteit en tolerantie worden versterkt. Omgekeerd ontvangen wij hier de groepjes leerlingen van genoemde scholen tegelijkertijd in Baarn en samen nemen zij deel aan de internationale week met het thema Europa, ook wel Europaweek genoemd.

Europaweek
Tachtig Europese jongeren verdiepen zich in thema’s met betrekking tot Europa, maken excursies, bezoeken o.a. de Europese Commissie, leren debatteren en de week wordt afgesloten met een Lagerhuisdebat. Deze internationale week zal in het schooljaar 2018- 2019 in november plaatsvinden.

European Arts Festival
Op cultureel gebied wordt eens per twee jaar het European Art Festival georganiseerd. Aan dit festival nemen leerlingen uit onderbouw en bovenbouw deel, samen met leerlingen van onze partnerscholen in Dortmund, Dereham en Sofia. Een internationaal festival met onder andere veel muziek, zang, dans en toneel.

Talenproject Nederlands - Duits
Leerlingen uit havo 4 met als examenvak Duits kunnen meedoen aan de uitwisseling met onze partnerschool in Bottrop. Het speciale aan deze school is dat er Nederlands wordt onderwezen en er leerlingen zijn die Nederlands als examenvak hebben gekozen. Deze uitwisseling wordt goed voorbereid door middel van filmpjes en schrijfopdrachten, maar het hoogtepunt is elkaar ontmoeten.

Europahaus in Duitsland
Jaarlijks neemt de school met een groep bovenbouwleerlingen deel aan een vierdaags ‘Europa-seminar’ in het Duitse Bad Marienberg. Het seminar vindt plaats in het Europahaus Marienberg en biedt een afwisselend programma met interactieve lezingen, rollenspelen, presentaties en een bezoek aan de Europese Commissie in Bonn. Bij alle activiteiten wordt een actueel Europees thema uitgediept. Zo kwamen de Brexit, de vluchtelingen- en eurocrisis en de toekomst van de EU ná de Brexit aan de orde. Dit seminar is niet alleen interessant vanwege de vorm en de inhoud maar ook vanwege de contacten en het samenwerken met leeftijdsgenoten uit andere landen.

Euroscola in Straatsburg
Het Baarnsch Lyceum heeft het predikaat Ambassador School of The European Parliament. Vanuit deze kwaliteit worden leerlingen uitgenodigd door het Huis van Europa om deel te nemen aan Euroscola in Straatsburg. De International Stars uit klas 5 en 6 discussiëren in de grote, ronde Parlementszaal met wel 500 jongeren uit twintig andere Europese landen over onderwerpen die ze vooraf hebben voorbereid. Zij overtuigen anderen van hun mening door hun standpunt te verdedigen in het Engels, Frans of Spaans.

Video: impressie Euroscola in Straatsburg oktober 2018, link: https://youtu.be/Vkfo7IqF_O4

Model United Nations
De International Stars uit klas 5 en 6 doen jaarlijks mee met het Model United Nations (MUN). De MUN is een conferentie die overal in de wereld wordt georganiseerd en erg populair is bij scholieren en studenten. Bij een MUN worden conferenties van de Verenigde Naties nagebootst. De voertaal is Engels. Samen met 250 internationale scholieren vertegenwoordigen zij als diplomaten diverse landen en verdiepen zich in wereldvraagstukken. Er wordt gedebatteerd, resoluties worden geschreven en oplossingen ontwikkeld voor diverse maatschappelijke en internationale problemen.

GEO-waterproject
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn duurzaamheid van de onderbouw naar de bovenbouw. De onderbouw richt zich op de basis van duurzaamheid en vanaf klas 4 vindt er verdieping plaats. Zo’n driehonderd leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland werken in een internationale setting aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken.

Filmfestival in Italië
In de zomervakantie kunnen leerlingen van 16 jaar en ouder deelnemen aan het Giffoni Filmfestival in Italië. Samen met leeftijdsgenoten uit veertig landen jureren zij diverse films, spreken met producers, regisseurs en filmsterren. De leerlingen verblijven in Italiaanse gastgezinnen. Het festival biedt plaats aan drie tot vier leerlingen van Het Baarnsch Lyceum.

Bosnië
Maanden achtereen proberen leerlingen uit havo 4 en vwo 5 acties te bedenken om minimaal 10.000 euro aan sponsorgeld bijeen te brengen voor een verblijf in voormalig Joegoslavië. Dit geld wordt gebruikt om elk jaar minimaal twee scholen in het door de oorlog getroffen Bosnië op te knappen. De leerlingen werken een week lang om de kinderen in het Bosnische Livno en omgeving een beter uitgerust schoolgebouw te geven. Onze leerlingen schilderen, leggen laminaat en organiseren nieuwe stoelen, tafels en computers om zo de jonge generatie meer hoop voor de toekomst te bieden. Een uiterst zinvolle werkweek die uitstekend past bij de gedachte van de school om leerlingen goed wereldburgerschap bij te brengen.

Werkweken
Leerlingen uit havo 5 en vwo 6 gaan in de nazomer op werkweek. Ze waaieren uit naar diverse bestemmingen, zoals:

 • Italië
 • Noorwegen
 • Polen
 • Frankrijk
 • Rusland

Een positieve en actieve deelname aan de werkweek (inclusief voorbereiding en afwerking) maakt onderdeel uit van het programma in de bovenbouw.

Excursies
Diverse vakgroepen organiseren gedurende het schooljaar buitenlandse excursies met een educatief karakter. Zo zijn er onder andere excursies naar Lille in Frankrijk, naar Bonn en Münster in Duitsland en naar Brussel en Ieper in België.

De zuil van Europese en internationale oriëntatie

Niet alleen wisselen we leerlingen uit met onze partnerscholen en maken we inhoudsrijke buitenlandse reizen, ook brengen we door onderwijs-, sport- en culturele projecten een internationale (Europese) dimensie in ons onderwijs. Meer en meer wordt de internationale oriëntatie in het curriculum opgenomen.

Onderbouw

 • Klas 1: Een ‘10 voor Europa’. 

Een onderwijsproject voor leerlingen in klas 1 op initiatief van het Europees Parlement Nederland met als doel jongeren op een aantrekkelijke manier bewust te maken van de invloed van Europa in hun dagelijks leven.

 • Klas 2: Speerpunt Internationalisering en Europamarkt.

In klas 2 kiezen de leerlingen voor één van de vier speerpunten. Al op jonge leeftijd worden de leerlingen voorbereid om later te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context goed te kunnen functioneren. Leerlingen leren bijvoorbeeld Chinese- en Arabische talen en culturen, maken kennis met de internationale keuken en leren over internationale betrekkingen. Deze leerlingen gaan op uitwisseling naar Frankrijk of Engeland, verblijven een paar dagen met Duitse leerlingen in een jeugdherberg of bezoeken een school in België. Bij het project Cross Your Borders verleggen leerlingen hun grenzen. Samen met hun groep reizen ze tijdens dit project langs onbekende landen en ontrafelen grote wereldproblemen. Een vakoverstijgend project met een internationale dimensie. Alle leerlingen uit de tweede klas hebben gedurende het schooljaar het vak Europa. Zij leren over de topografie, het moderne Europa en de politiek van de Europese Unie. Zij duiken in de actualiteiten en in de geschiedenis van alle Europese landen. De laatste periode krijgen alle leerlingen een Europees land toegewezen en verzamelen in groepjes zoveel mogelijk informatie en attributen. Vervolgens maken zij een mooie prospectus van hun land. Op of rond ‘’De Dag van Europa’ presenteren de leerlingen het land op de Europamarkt in de aula van de school en iedereen is daar van harte welkom.

 • Klas 3: Speerpunt internationalisering, Taaldorpen en Jongeren & Europa.

In klas 3 kiezen de leerlingen ook één van de vier speerpunten. De leerlingen die Internationalisering kiezen worden verder voorbereid op een internationale toekomst en starten als zij dat willen met het behalen van een internationaal erkend taalcertificaat. Ook doen de leerlingen in klas 3 mee aan een (digitaal) uitwisselingsproject. Tijdens het Taaldorp Frans en Duits voeren leerlingen gesprekken in de doeltaal in diverse ambiances. De leerlingen zijn tijdens de lessen voorbereid en de beoordeling van de diverse gesprekjes telt mee als cijfer voor spreekvaardigheid. In klas 3 gaan alle leerlingen dieper in op de Europese Unie. Zij leren hoe de EU werkt, hoe de EU wordt uitgebreid, over de plaats van Europa in de wereld en de toekomst van Europa. Ook dit is een onderwijsproject van het Europees Parlement Nederland.

 • Klas 4 en hoger: Junior - Ambassador- day

Vanuit de kwaliteit European Parliament Ambassador School worden leerlingen van Het Baarnsch Lyceum jaarlijks uitgenodigd door het Huis van Europa om deel te nemen aan de Junior- Ambassador- day in Den Haag. Met ca. 200 andere junior ambassadors uit Nederland wordt hun een mooi programma aangeboden. Ze houden zich o.a. bezig met de vraag: Hoe dient Europa er over 10 jaar uit te zien? Ze doen mee aan debat-simulaties en door middel van een rollenspel ervaren zij hoe het is om lid te zijn van het Europees Parlement.

 • Klas 4 en hoger: European Youth Parliament

Jaarlijks gaan acht leerlingen, die het International Stars Programme volgen, debatteren en discussiëren over Europese onderwerpen. Samen met andere Nederlandse scholieren doen zij eerst mee op regionaal niveau en dienen per delegatie een resolutie in over een actueel thema. Voorafgaand krijgen zij een workshop en debattrainingen; ook verdiepen zij zich in de vraagstukken van de andere delegaties, want ook hierover moeten zij zich uitspreken. De voertaal is Engels.

 • Klas 4 en hoger: International Stars Programme

Er is een doorlopende internationale leerlijn in de onderbouw. De internationale leerlijn in de bovenbouw is een keuze, ook voor de leerlingen die in de onderbouw geen internationalisering als speerpunt hebben gekozen. In de bovenbouw is er de mogelijkheid voor leerlingen om een internationaal supplement als bijlage bij hun diploma te behalen. Deze leerlingen worden International Stars genoemd en volgen het ISP-programma. Dit programma heeft globaal de volgende inhoud:

 • Minstens één moderne vreemde taal op ERK B1 (havo) en ERK B2 (vwo)
 • Minstens een tweede moderne vreemde taal met certificaat ERK B2 (Cambridge, • Delf, Goethe, Dele)
 • Deelname aan Europaweek
 • Minstens één internationale uitwisseling
 • Deelname aan samenwerkingsprojecten met buitenlandse leerlingen, deelname aan congressen, seminars, debatten, zoals Model United Nations, European Youth Parliament en Europahaus
 • Het profielwerkstuk met een internationale dimensie
 • Uitgebreide internationale LOB (loopbaanoriëntatie)
 • Deelname aan activiteiten voor doorstroom internationale leerwegen in hbo of vwo
 • Toets Kennis en Internationale Oriëntatie

ELOS-Portfolio

Alle activiteiten worden bijgehouden in een digitaal Elos-portfolio. De leerlingen voldoen aan het einde van hun schoolloopbaan aan niveau 4 (havo) en niveau 5 (vwo) van het Common Framework for Europe Competence (CFEC), hetgeen leidt tot een erkend Internationalisation Supplement van het Nuffic. Leerlingen die een dergelijke internationale dimensie aan hun profiel toevoegen, breiden zo hun internationale competenties uit. Hiermee maken zij hun inspanningen en prestaties op het gebied van internationalisering aantoonbaar voor vervolgopleidingen en werkgevers.

Buitenlandbeurs

We hebben een groot aanbod aan programma’s op het gebied van internationalisering, maar we willen ook nazorg leveren. Relatief weinig Nederlandse leerlingen studeren in het buitenland in vergelijking met het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland studeert. Veel Nederlandse leerlingen hebben wel de ambitie, maar vinden niet altijd de informatie die ze nodig hebben. Daarom organiseert de school voor haar leerlingen een Buitenlandbeurs, om hen verder te helpen met de voorbereiding op een internationale toekomst. Ze kunnen informatie krijgen over studies, stages, high-school years, taalreizen en een tussenjaar. Op het beursplein in de aula zijn organisaties en instellingen met een groot aanbod te vinden. De leerlingen kunnen vragen stellen, luisteren, rondkijken, ontdekken wat er voor hen allemaal mogelijk is. Ook de ouders zijn van harte welkom op de Buitenlandbeurs.

Meer informatie over internationalisering?

Neem contact op met coördinator internationalisering, mevrouw D. (Dennie) Heimensen, hei@hetbaarnschlyceum.nl

Sluiten Inloggen