Menu

Informatie corona-virus

Updates

Wij stellen ouder(s)/verzorger(s) d.m.v. het LyceumNieuws elke vrijdag op de hoogte voor de laatste ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen bij ons op school. 

Beslisboom 

Een aantal organisaties heeft op basis van de adviezen van het RIVM een adviesboom voor ouders/verzorgers en leerlingen gemaakt. U vindt deze via de volgende link.

Leerlingen die thuis zitten, kunnen d.m.v. een buddy in de klas, de lessen online meevolgen.  

Mondkapjes

Iedereen draagt een mondkapje op school. Tenzij: 

  • Wanneer leerlingen en docenten zich in een klaslokaal bevinden.
  • Wanneer leerlingen zich in de aula bevinden om te werken of pauze te houden.
  • Wanneer leerlingen zich in een studieruimte bevinden om daar zittend te werken.
  • Wanneer je buiten bent.

Social distancing

Dit filmpje geeft kort uitleg over social distancing; wat kan je nu nog wel en niet doen?

Meer informatie

Meer informatie over het corona-virus:
www.rivm.nl
www.ggd.nl
www.voraad.nl

Sluiten Inloggen