Menu

Huiswerktraining

SLIM! leren

Het Baarnsch Lyceum biedt in samenwerking met Fides Studiebegeleiding uit Baarn de huiswerktraining ‘SLIM! leren’ aan. Met deze training worden de deelnemers getraind effectiever te leren: in zes wekelijkse sessies van een lesuur worden de leerlingen in groepjes van maximaal vier geleerd te leren en individueel gecoacht op een effectieve werkhouding.

Onderdeel van deze huiswerktraining - en bij de trainingskosten inbegrepen - is een ouderinformatie-avond ‘Hoe begeleid ik mijn kind?’. Hierin krijgen ouders van deelnemende leerlingen handvatten aangereikt voor leren en plannen, het motiveren van zoon of dochter en de (on)mogelijkheden van het puberbrein.

De kosten voor de huiswerktraining bedragen € 115. Dit is inclusief de ‘ouderavond’ en lesmateriaal. Van dit bedrag wordt € 35 door de school bekostigd (u ontvangt dus een factuur voor € 80). Aanmelding is mogelijk via onderstaand aanmeldingsformulier (dit kan eventueel ook worden gebruikt voor aanmelding voor huiswerktoezicht). Na aanmelding en honorering hiervan ontvangt u bericht wanneer de training van start gaat (de eerste keer in schooljaar 2017/2018 naar verwachting in oktober). Hierbij zal rekening worden gehouden met het lesrooster van uw zoon of dochter.

Aanmeldingsformulier Huiswerktraining

Gegevens leerling
Gegevens ouder/verzorger
In geval van onvoorziene omstandigheden de ouder/verzorger bij voorkeur een bericht sturen per:
Ondertekening
Kalender (dd-mm-jjjj) 
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
• Met het invullen van dit formulier en het ‘akkoord-verklaren huiswerktraining’ verklaren ouders/verzorgers het verschuldigde bedrag ad € 80 na ontvangst van de factuur te zullen voldoen. NB SLIM! leren kost € 115; € 35 wordt door de school bekostigd.
• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Averdijk op (035) 541 60 41 of hwt@hetbaarnschlyceum.nl.
Sluiten Inloggen