Menu

Het bestuur

Het Baarnsch Lyceum is een school op algemeen bijzondere grondslag. Het Baarnsch Lyceum is al sinds 1919 een zelfstandige en kleinschalig georganiseerde school. 

Leren & leven

Het Baarnsch Lyceum is een 'bijzondere' school. Dat wil zeggen dat het bevoegd gezag wordt gevormd door een eigen, autonoom bestuur. Het bestuur is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit experts met verschillende achtergrond. Bij vacatures vindt er een sollicitatieprocedure plaats.

Sinds 1 augustus 2010 is in het kader van de Wet goed onderwijs en goed bestuur het toezicht en de uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheid functioneel gescheiden conform het one-tiermodel. De school wordt geleid door de rector/bestuurder. De rector/bestuurder is lid van het bestuur en draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school. De overige bestuursleden zijn toezichthoudend en controleren het werk van de rector/bestuurder.

Het toezichthoudend bestuur voert zijn functie uit op basis van het toetsingskader en opereert conform het bestuursreglement. Het bestuur benoemt de rector/bestuurder en stelt onder andere de begroting en het strategisch beleid vast.

Het bestuur is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI (lidmaatschapsnummer: 2003 336)

Leden

De leden van het (toezichthoudend)bestuur zijn:

  • dhr. drs. H. van Ommen, rector-bestuurder
  • dhr. P. van Zanen, voorzitter I  marketing | directeur dienst marketing & communicatie Radboud Universiteit
  • dhr. F.J. Klijzing, vice voorzitter I HRM l directeur Compaen vmbo
  • mw. drs. C. Geertsma, lid | algemene zaken, directeur bedrijfsvoering Veiligheidsregio Utrecht
  • dhr. G. Jellema, lid | financiën | fund manager Hypotheken Syntrus Achmea Real Estate & Finance, lid raad van toezicht Steunfonds pc hbo Utrecht
  • dhr. I. Lüttger, lid | code goed bestuur, professionalisering, huisvesting | corporate real estate manager, EMEA Air Products & Chemicals Inc.
  • mw. C. Klijn, lid | onderwijs | coördinator, docent Engels en Nederlands Laar & Berg, lerarenopleider Nederlands NCOI, examinator instituut Archimedes, Auteur bij Uitgeverij Malmberg

Het bestuur wordt ondersteund door managementassistent. De rector-bestuurder is eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken. Het toezichthoudend bestuur is bereikbaar via het e-mailadres: bestuur@hetbaarnschlyceum.nl.

Statutaire naam

Stichting Het Baarnsch Lyceum
Scholengemeenschap voor VWO en HAVO
KvK-nummer 41188303 

Bestuur

Sluiten Inloggen