Menu

Flexlessen en ondersteuning

Flexlessen

In klas 1 volgen de leerlingen elke periode een aantal flexlessen waarvoor zeer verschillende invalshoeken worden gekozen. Zo zijn er theaterlessen of lessen in rappen, training in freerunning, lessen Arabisch en Chinees of kennismaken met moleculair koken. De flexlessen zijn bedoeld om de leerlingen zich breed te laten oriënteren en zich voor te bereiden op de keuze van een speerpunt in klas 2.

Ondersteuning

Voor de leerlingen van klas 1 en 2 die moeite hebben met één van de vakken Nederlands, Engels, Frans of geschiedenis, zijn er ondersteuningslessen. Ondersteuningslessen zijn bedoeld voor leerlingen die mogelijk betere resultaten kunnen behalen door extra uitleg en oefening. De ondersteuning bestaat uit (een aantal) extra lessen waarin specifieke vragen en problemen van de leerlingen worden behandeld.   

 

Sluiten Inloggen