Menu

Extracurriculiare activiteiten

Ontwikkeling van kennis, talent en persoonlijkheid

Het Baarnsch Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen zichzelf op allerlei vlakken en op allerlei manieren ontwikkelen. Hun cognitieve vermogens maar ook hun talenten en hun persoonlijkheid. Dit gebeurt binnen de lessen maar ook buiten de lessen, binnen school maar ook buiten school, binnen Nederland maar ook buiten Nederland.

Het plusdocument als begin van het cv

Leerlingen van Het Baarnsch Lyceum kunnen vanaf de brugklas werken aan hun cv. Alle extra activiteiten waaraan zij in de loop van hun schoolcarrière deelnemen worden in dit cv opgenomen. Daarnaast schrijven ze regelmatig zelfreflecties. Het cv wordt uiteindelijk als Plusdocument uitgereikt bij het diploma. In feite is het een tweede diploma met een overzicht van alle activiteiten en cursussen waar de leerling tijdens de schoolcarrière aan heeft deelgenomen. Ook de bijbehorende verkregen competenties worden in het overzicht opgenomen.

Via de link vindt u een brochure in pdf met alle extra activiteiten.

Sluiten Inloggen