Menu

Extracurriculaire activiteiten

Ontwikkeling van kennis, talent en persoonlijkheid

Het Baarnsch Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen zichzelf op allerlei vlakken en op allerlei manieren ontwikkelen. Hun cognitieve vermogens maar ook hun talenten en hun persoonlijkheid. Dit gebeurt binnen de lessen maar ook buiten de lessen, binnen school maar ook buiten school, binnen Nederland maar ook buiten Nederland.

Versterkt talen onderwijs 

De leerling wordt de mogelijkheid geboden twee talen op een hoog niveau te beheersen, hoger dan de streefniveaus in Nederland. De aangeboden talen zijn Frans, Duits, Engels en Spaans. De school biedt getalenteerde leerlingen de mogelijkheid zich verder te bekwamen in de moderne Europese talen door op te gaan voor extern gevalideerde internationale certificaten op diverse ERK (Europees referentiekader) niveaus: 

  • Cambridge voor Engels
  • Delf voor Frans
  • Goethe voor Duits  
  • Dele voor Spaans

De ouders betalen voor het Cambridge een bedrag van € 300,- waarin de boeken, leskosten en examenkosten zijn verdisconteerd. In gymnasium 3 wordt sinds 2016-2017 gewerkt met Cambridge First Certificate in de reguliere lessen. Leerlingen uit deze klas die op willen gaan voor het examen First Certificate moeten rekenen op ongeveer € 200,- examengeld.

Voor de trajecten Delf (Frans), Dele (Spaans) en Goethe (Duits) betalen ouders € 200,-. Dit is inclusief de personele kosten, de materialen en het examengeld.

Het plusdocument als begin van het cv

Leerlingen van Het Baarnsch Lyceum kunnen vanaf de brugklas werken aan hun cv. Alle extra activiteiten waaraan zij in de loop van hun schoolcarrière deelnemen worden in dit cv opgenomen. Daarnaast schrijven ze regelmatig zelfreflecties. Het cv wordt uiteindelijk als Plusdocument uitgereikt bij het diploma. In feite is het een tweede diploma met een overzicht van alle activiteiten en cursussen waar de leerling tijdens de schoolcarrière aan heeft deelgenomen. Ook de bijbehorende verkregen competenties worden in het overzicht opgenomen.

Via de link vindt u een brochure in pdf met alle extra activiteiten.

Sluiten Inloggen