Menu

De school

Een ondernemende school met lef

Modern en toch klassiek
Het Baarnsch Lyceum is een klassieke school van moderne snit. De school bestaaat meer dan 100 jaar. In de aula staan de namen van alle geslaagden sinds 1924 op de ruiten. De school heeft een bijzondere band met zijn oud-leerlingen die dan ook regelmatig op school te vinden zijn. De school kent verschillende tradities.

de school.jpg

Een vertrouwde plek in een modern gebouw
Het Baarnsch Lyceum is een kleinschalige school. Rond de 1000 leerlingen voor havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Het Baarnsch Lyceum biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar zowel leerlingen als medewerkers zich snel thuis voelen. In ons onderwijs is de interactie tussen leerling en docent leidend. Zoals Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek zegt: “Geen prestatie zonder relatie”.

Het Baarnsch Lyceum beschikt over een modern, licht schoolgebouw in een groene, bosrijke omgeving. De school heeft een gezonde kantine en uitstekende voorzieningen zoals een goed functionerend ICT-netwerk, een bèta-vleugel met labs, professionele theater-faciliteiten, weidse sportvelden en prachtige gymzalen.

Uitdagen en excelleren
Het Baarnsch Lyceum hecht aan een stevig cognitief niveau met bovengemiddelde (examen)resultaten. Bij elke leerling wordt aan het einde van elk schooljaar bekeken wat het beste vervolg is. Het Baarnsch Lyceum streeft er daarbij naar leerlingen niet onnodig te laten doubleren maar juist de (tijdelijk)minder goed presterende leerling te blijven uitdagen. We stimuleren iedere leerling het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast biedt de school zeer getalenteerde leerlingen excellentieprogramma’s, maatwerkoplossingen en vrijheid de lessen zelf in te delen. Zo kan een leerling die daar aan toe is vervroegd examen doen, examen doen in meerdere vakken of vakken op een hoger niveau afsluiten.

Ontwikkelen van persoonlijkheid en talent
Onze school investeert in het ontwikkelen van ieders persoonlijkheid met aandacht voor sociale vaardigheden, talenten en competenties van de individuele leerling. De school heeft een bijzonder breed aanbod van activiteiten buiten het lesprogramma om. Zo kan iedere leerling gedurende zijn schoolloopbaan beginnen met het bouwen aan het curriculum vitae. Alle extra activiteiten, vaardigheden en behaalde certificaten worden opgenomen in een plusdocument dat bij het eindexamen als een tweede diploma wordt uitgereikt.

Vier speerpunten ter verdieping
De school heeft vier specifieke speerpunten ontwikkeld zodat leerlingen met extra interesse en capaciteiten zich kunnen verdiepen:

  1. Science Ons science programma biedt een brede en verdiepende blik in de bètawetenschappen via extra lessen, onderzoeksopdrachten en proeven doen. In de bovenbouw kunnen getalenteerde leerlingen deelnemen aan het samenwerkingsproject met de Universiteit Utrecht:U-talent.
  2. Internationalisering en versterkt talenonderwijs Het Baarnsch Lyceum laat leerlingen graag over de grens kijken. Onze school is een ELOS-school en vormt daarmee de voorhoede van internationalisering in het onderwijs.Er zijn uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in Europa. We organiseren excursies naar diverse Europese instellingen. We hebben een Europaweek waarbij de buitenlandse vertegenwoordigers van alle acht partnerscholen een hele week op onze school verblijven. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor het project International Stars. Leerlingen die een extra uitdaging aankunnen op gebied van vreemde talen kunnen kiezen voor internationale taalcertificaten voor Engels (Cambridge), Frans (DELF) en Duits (Goethe).
  3. Sport en bewegen Leerlingen die niet graag stil zitten kunnen naast het reguliere lesprogramma deelnemen aan Sportplus in klas 1 en aan het Speerpunt Sport in klas 2 en 3. Deze programma’s bieden de leerlingen clinics in diverse verschillende sporten. In de bovenbouw kunnen sportieve leerlingen verder met het vak Bewegen Sport en Maatschappij.
  4. Kunst en theater Met ons programma TheArtXperience krijgen leerlingen de gelegenheid zich op het gebied van kunst en theater te ontwikkelen. Ze werken samen aan een theaterstuk waarin alle kunstzinnige disciplines aan bod komen of ze doen mee met diverse workshops zoals fotografie en schilderen. In de bovenbouw worden de vakken muziek en beeldende vorming aangeboden.

Van basisschool via Het Baarnsch Lyceum naar het vervolgonderwijs
Het Baarnsch Lyceum hecht aan een goede overgang van de basisschool naar de middelbare school en van de middelbare school naar het hoger onderwijs. Docenten van onze school wisselen kennis en informatie uit met alle docenten van de groepen 8. Voor de overgang naar het hoger onderwijs heeft onze school speciale programma’s zoals het landelijk excellentieprogramma ‘Havisten Competent’. Het Baarnsch Lyceum voelt zich zeer verantwoordelijk voor het succes van haar leerlingen in de vervolgopleidingen.

Digitaal onderwijs, de inzet van ICT
Onze school integreert de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. ICT biedt immers de mogelijkheid tot verdieping, verrijking en maatwerk. Uitgangspunt van onze school blijft echter de in onze ogen onontbeerlijke interactie tussen docent en leerling.

Internationalisering en wereldburgerschap
Jonge mensen hebben de verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen. Het is van groot belang dat ze letterlijk en figuurlijk over grenzen leren te kijken. Internationalisering is daarom een belangrijke pijler van ons onderwijs. Leerlingen oriënteren zich internationaal door extra taalcertificaten te halen, kennis op te doen over Europa en deel te nemen aan uitwisselingen met één van de acht Europese scholen waarmee onze school is verbonden.

Wereldburgerschap betekent dat je je verantwoordelijk voelt voor je omgeving. Zowel in het klein (in de schoolomgeving) als in het groot (de regio en de wereld). Om die reden is Het Baarnsch Lyceum een UNESCO-school geworden. Leerlingen krijgen de gelegenheid kennis te maken met andere culturen. Bijvoorbeeld door zich in te zetten voor scholen in Bosnië waar ze scholen opknappen en lesmaterialen verzamelen. Leerlingen maken ook kennis met duurzaamheidsprojecten. Deels hebben deze een internationaal karakter maar soms is het heel lokaal: onze school wordt voorzien van zonnepanelen en streeft ernaar CO2-neutraal te worden. 

Gelijkwaardigheid en diversiteit
Het Baarnsch Lyceum gelooft in gelijkwaardigheid van alle leerlingen maar erkent tegelijkertijd hun diversiteit. Onze school beseft dat leerlingen niet alleen cognitief verschillen maar ook verschillen in identiteit. Onze leerlingen starten daarom in een klas voor havo, atheneum of gymnasium.

Ondersteuning en zorg
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun talent te laten bloeien krijgen op onze school de ruimte. Onze docenten en mentoren hebben speciale aandacht voor deze leerlingen en de school heeft een uitgebreide en professionele ondersteuningsstructuur. Onze Intern Begeleider, de schoolpsycholoog/counselor en onze remedial teacher staan individuele leerlingen terzijde. Deze professionals hebben diverse faciliteiten en methoden tot hun beschikking ter ondersteuning van deze leerlingen, bijvoorbeeld Kurzweil, remedial teaching en faalangstreductietraining. Naast deze professionele benadering maken we graag gebruik van de expertise van eigen leerlingen. Het juniormentoraat, de tutoren voor hoogbegaafden en de mogelijkheid bijlessen te krijgen van bovenbouwleerlingen zijn daarvan voorbeelden.  

Het Baarnsch Lyceum is met de volgende stichtingen en doelen verbonden: 

Unesco   Utalent  Logo Olympiadeschool_XL   gezonde school   HaCo logo   European Ambassador school.png   Erasmusplus logo .jpg

Strategisch Beleidsplan 
De school heeft een strategisch beleidsplan opgesteld voor een periode van 2017-2021. Lees meer

Sluiten Inloggen