Menu

Aulacommissie

Onze school heeft een enorme aula met een podium. Elke activiteit in de aula wordt daarom begeleid door de aulacommissie (of technische commissie). De aulacommissie bestaat uit leerlingen (van de brugklas tot aan vwo 6) die samen zorgen dat apparatuur en inrichting in orde zijn. Elk feest, elk concert en elke toneel-of musicaluitvoering (en dat zijn er nogal wat op onze school) wordt prachtig uitgelicht met behulp van zeer professionele apparatuur. Daarnaast zorgt de commissie voor het geluid en de inrichting. Kortom, geen geslaagd feest, concert, musical, toneelstuk of voorlichtingsavond zonder de ondersteuning van de aulacommissie.

Voor het schooljaar 2018 - 2019 bestaat de aulacommissie uit:

  • Justin Hansen
  • Felix Cordia
  • Bauke Taylor
  • Pepijn Baggen
  • Danny van Schaik
  • Kees Olsthoorn
  • Olivier Backus
  • Nickolas Barris
  • Anton Dupré
  • Jip Anema

De aulacommissie wordt aangestuurd door dhr.E. (Eric) Laschewski, las@hetbaarnschlyceum.nl 

Sluiten Inloggen