Menu

Reünie

Wat in 1919 als een particulier initiatief begon, is uitgegroeid tot een bloeiende school: Het Baarnsch Lyceum, dat dit schooljaar zijn honderdjarig bestaan viert. Dat is een unieke gebeurtenis, die wij allesbehalve onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Door het gehele schooljaar 2018/2019 zijn er diverse feestelijke activiteiten. Voor onze oud- leerlingen en oud-medewerkers organiseren wij een grote reünie! Op zaterdag 13 april 2019 zal deze plaatsvinden. Het organisatiecomité bestaat uit:

 • mevr. H. Dijkwel
 • mevr. T. Heringa - van Ree
 • mevr. M. Broeksz
 • mevr. W. Flick
 • mevr. F. Brouwers-Schippers
 • dhr. H. Vermeule
 • mevr. A. Doosje
 • dhr. H. van Ommen
 • mevr. M. Vriens

Klik hier voor het programma. 

Lustrumboek
In 2004 is het jubileumboek 'Als de morgenglans' verschenen, dat onder de bezielende leiding van oud-docent Frits Booij tot stand is gekomen. Er komt een heruitgave van dit boek. In de update zal de periode 2004-2019 aan de orde komen. Daarnaast zullen bepaalde passages worden herzien, omdat er nieuwe informatie beschikbaar is. Sjoerd Hekking, oud-docent en archivaris, Frits Booij, oud-docent Nederlands, en Henk van Ommen, rector, hebben de nieuwe editie onder handen. Het boek kan in het kader van de reünie voorbesteld worden.

Interesse in het boek? U kunt dit bestellen bij de aanmelding voor de reünie. Het boek kost 20 euro. 

Donatie Vor Der Hake Fonds
Op 7 februari 1948, op de dag dat rector Vor der Hake afscheid nam van de school, werd op zijn initiatief de Stichting ‘Dr. J.A. Vor Hake Fonds’ opgericht. Het fonds is gesticht ten bate van leerlingen en oud-leerlingen. Het belangrijkste doel is leerlingen in staat te stellen aan voor hen geschikte en voor hen verrijkende activiteiten op school deel te nemen, wanneer ouders dat financieel onvoldoende kunnen dragen. Het gaat hierbij altijd om een vorm van cofinanciering.

Het fonds wordt beheerd door een bestuur van oud-leerlingen en oud-leraren van Het Baarnsch Lyceum, waarvan de zittende rector voorzitter is. Het fonds wordt gevoed met bijdragen van contribuanten (bijvoorbeeld oud-leerlingen) en begunstigers (geen oud-leerlingen) en de rente van het kapitaal van het fonds. Nu de rente erg laag is, dreigt het fonds kapitaal te verliezen en kan er niet meer zoveel ondersteund worden als wenselijk is.

Uw giften en bijdragen zijn daarom bijzonder welkom om ook in de toekomst de minder draagkrachtige leerlingen te kunnen blijven ondersteunen. Een eventuele bijdrage kunt u storten op rekening NL96 ABNA 0438 2066 14 t.n.v. Stichting Dr.J.A. Vor der Hake Fonds.

Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. H. van Ommen, rector-bestuurder
 • dhr. H. Vroon, penningmeester
 • mevr. H. Dijkwel
 • mevr. T. Heringa - van Ree
 • mevr. M. Broeksz

Sluiten Inloggen